Virtuelna izložba „Aproprijacije“ Vladimira Milanovića

Virtuelna izložba „Aproprijacije“ Vladimira Milanovića

Virtuelna izložba „Aproprijacije“ autora Vladimira Milanovića, biće predstavljena od 1. do 31. maja u okviru sajta Prodajne galerije „Beograd“ (Kosančićev venac 19).

Izložbu "Aproprijacije" čini deset grafika u kojima Vladimir Milanović reinterpretira početne uzore preuzete uglavnom iz baroknog slikarstva, dodajući im fragmente koji jasno aludiraju na sadašnjost.

 

Ove motive likovno definiše u maniru pop arta sa naglašenim kolorističkim vrednostima, dok u pojedine uvodi krupni tačkasti raster. Radovi su izvedeni u tehnikama digitalne i sito štampe.

Izabrani radovi Vladimira Milanovića za ovu izložbu asociraju na žanr scene, scene ratovanja i mrtve prirode. Vide se izvesne promene u likovnom rukopisu umetnika i načinu realizacije ovih radova.

O stvaralaštvu Vladimira Milanovića, Bojana Burić piše: „Iako je njegovo dosadašnje stvaralaštvo podeljeno unekoliko ciklusa, radovi su objedinjeni tematizacijom aproprijacije kao jednog od fenomena koji na različite načine vlada umetnošću, već skoro pola veka. Distinkcija između uticaja/ugledanja nekog umetnika na drugog, a preko umetničkog dela i aproprijacije leži u shvatanju da konfiskacija iz repozitorijuma slikovnog/reprodukcije, fotografije umetničkih dela iz bliske i daleke prošlosti, a za potrebe konstitucije novog artefakta, postaje sve legitimnija umetnička praksa i tretira se kao uobičajeno „pozajmljivanje“ motiva iz prirode. Iz toga bismo mogli zaključiti, da je prirodu u recentnijem stvaralaštvu zamenila kultura. Upotrebom fragmenta slika poznatih iz istorije umetnosti umetnik stvara kolaže, digitalne kolaže koji mu tehnički pružaju široke mogućnosti obrade slike, umetanjem novog narativa ili superponiranjem dva prizora slikarske ili fotografske provinijencije. Slaganjem različitih vremena nastanka prikazanih i aktuelnih događaja, Milanović uspostavlja mise-en-scene koji skoro na teatarski način obezbeđuje jedinstvo mesta i vremena. Bez arteficijelnih aktivističkih aranžmana on uspostavlja vezu između sebi izabranog sveta umetnosti i upozoravajuće svakodnevice koja na opšte humanom planu dovodi sve vrednosti, civilizacijske tekovine u pitanje.“

Vladimir Milanović (1979, Beograd) se školovao na Grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu u klasi prof. Biljane Vuković gde je i doktorirao. Realizovao je više samostalnih izložbi (Srbija, Francuska, Nemačka, Bosna i Hercegovina). Učestvovao je na brojnim kolektivnim izložbama uključujući mnoga međunarodna bijenala i trijenala savremene grafike (Japan, Belgija, Kanada, Poljska, Portugal, Bugarska, Hrvatska, Nemačka, Tajvan). Dobitnik je više nagrada među kojima su: Veliki pečat Beogradskog grafičkog kolektiva (2014), pohvala na X Međunarodnom trienalu grafike u Liježu (2015), nagrada sponzora VII trienala grafike u Sofiji (2016), druga nagrada na EX YU konkursu za grafiku u Beogradu (2016) pohvala na bijenalu grafike u Lođu (2017). Zaposlen je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, trenutno u zvanju docenta. Učestvovao je u radu Grafičke radionice „Sićevo“ 2017. godine.  Radi na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu kao docent na odseku za grafiku.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services