Razgovori o kustoskim praksama u Beogradu

Razgovori o kustoskim praksama u Beogradu

Razgovor: Galerija kao kustoski i/ili umetnički projekat, održaće se u subotu, 25. maja u 13 časova u Umetničkom prostoru U10 (Kosovke devojke 3).

 

 

 

 

Projekti o kojima će ovom prilikom biti reči iz lične perspektive njihovih inicijatora, prvenstveno su  autorske intervencije u polju institucionalizovanih praksi koje se odnose na eksperimente u samoorganizovanju sa svojstvima utopističkih agendi.

Sa stanovišta društvene ontologije, ovakvi projekti proizvode autorizacijska okruženja, kao izvorišta umetničkog legitimiteta, aktuelnosti i relevantnosti toga što se u njihovom okviru izlaže, kao i mesta generisanja društvenog i simboličkog kapitala, koji se može konvertovati u ekonomske vrednosti ili slobodno redistribuirati.

Specifična odlika takvih okruženja primarno je namenjena afirmaciji i aproprijaciji intrinsičnih (umetničkih) vrednosti pojedinačnih radova i autora, ali i pluraliteta izložbi u vidu celina, dok se njihova makar sekundarna odlika tiče i instrumentalnih (edukativnih, ekonomskih, društvenih) vrednosti. Tako konstituisana okruženja galerijskih prostora, proizvode i posebne institucionalne vrednosti, u smislu da sve što se u njima izloži, izvede ili na bilo koji način javno predstavi, postaje konstitutivni deo određenog institucionalnog profila koji potom utiče na paradigmu umetnosti u lokalnoj sredini. Galerije jesu u svojoj bazičnoj ulozi neka osnovna fizička infrastruktura svake umetničke scene, takozvani „hladni pogoni“, što po sebi nije sporno niti uzgredno, ali u isti mah uloga ovih prostora se ne zasniva i ne iscrpljuje isključivo na tome. Galerije su ujedno i samostalni akteri u procesima profilisanja kulturne ponude, neretko i potražnje, što ih čini učesnicima u borbi diskurzivnih interakcija u okvirima institucionalnih činilaca. Kao takve, one utiču na određenje toga šta javne vrednosti jesu ili treba da budu, potom šta su javne koristi i javni interesi zasnovani na umetničkoj produkciji, kao i kakvi činioci sudeluju u određenju prirode javnog dobra koje se tim procesima proizvodi, i to nezavisno od samih intencija njihovih osnivača.

Učesnici ovog razgovora biće neki od aktera na lokalnoj (a donekle i međunarodnoj) umetničkoj sceni, koji su format galerijskog profila upotrebili na način koji nije reprodukovao stereotipe institucionalnog organizovanja i samoorganizovanja na sceni. Svi oni su osnovali i vodili, a neki od njih i dalje vode galerije koje profilišu lokalnu umetničku scenu, a ujedno i proizvode njenu reprezentativnu sliku u međunarodnim okvirima.

Diskutovaće se o diferencijalnim uporištima osnivača, načinima na koje su pojedinačno pristupali formatiranju galerijskih programa, na koji su reflektovali postojeće modele kustoskog rada i određivali se spram drugih projekata, te i kako su generisali specifične institucionalne profile galerija koje su osnovali i vodili.

Učesnici:

Iva Kuzmanović, Umetnički prostor U10
Ivan Zupanc, galerija Opservatorijum
Goran Rister i Luka Mihajlović, galerija Kvaka 22
Selman Trtovac, galerija Menjačnica i projekat Treći Beograd
Ksenija Marinković, galerija Vitamin X

Osmišljavanje i realizacija:

Tijana Savatić i Stevan Vuković
Projekat Izložbotvornica
Udruženje kustosa Alineja

 

Na naslovnoj: Razgovor o izložbi Masterpieces, 16. mart 2019, Umetnički prostor U10
Foto: Nina Ivanović

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services