Prva generalna skupština EUROPEAN CREATIVE HUBS NETWORK

Prva generalna skupština EUROPEAN CREATIVE HUBS NETWORK

Trodnevno okupljanje za kulturne i kreativne industrije (KKI) održano je u Atini od 11. do 13. aprila.

U pitanju je prvo redovno zasedanje novo-uspostavljene mreže evropskih kreativnih habova, ali ujedno i konferencija povodom početka projekta Creative FLIP, prvog velikog projekta u kome učestvuje ova mreža.

 

 

Beogradski hab Nova Iskra jedan je od osnivača ECHN mreže i odigrao je ključnu ulogu u njenom uspostavljanju.

Partneri projekta Creative FLIP realizovali su svoju prvu konferenciju u Atini. Događaj je održan od 11. do 13. aprila, i paralelno je bio i domaćin prve redovne skupštine mreže evropskih kreativnih habova - European Creative Hubs Network.

Konferencija se bavila pitanjima kako poboljšati postojeći ekosistem za KKI, sa posebnim fokusom na finansije, učenje, inovacije i patentiranje.

Program je bio sačinjen od plenarnih sastanaka, radionica i drugih aktivnosti koje su imale za cilj da generišu ideje o tome kako ojačati kapacitetet KKI za rast i razvoj kroz bolji pristup finansijama, prepoznavanju vrednosti i kapacitetu da se iskoriste vrednosti intelektualne svojine.

Takođe, cilj događaja je bio i povezivanje KKI sa drugim sektorima tako što se demonstrirao transverzalni značaj veština i ekspertiza koje su vezane za kreativno mišljenje. 

Konferencija je takođe predstavila priznate predavače: Myrsini Zorba (grčka Ministarka kulture i sporta), Sir Peter Cook (osnivač legendarnog, avangardnog arhitektonskog kolektiva Archigram) i Olga Mink (direktorka Baltan Laboratories iz Ajndhovena).

Konferencija se održavala pod patronažom evropskog parlamenta.


Sir Peter Cook ECHN


Creative FLIP - Finance, Learning, Innovation and Patenting for Cultural and Creative Industries je pilot projekat koji su-finansira EU, a implementira konzorcijum partnera koji vodi Goethe-Institut, zajedno sa IDEA Consult, VVA Brussels, 3s Unternehmensberatung, Institut de la Propriété Intellectuelle Luxembourg i European Creative Hubs Network (ECHN).

Opšti cilj ovog pilot projekta je da se definišu i testiraju politike i akcije za održavanje i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, kao i da se kreiraju benefiti za kros-sektorsku saradnju, kao i uvezivanje sa različitim sferama i sektorima sa kojima se KKI najčešće susreću.

European Creative Hubs Network je mreža koju vode i kojom upravljaju njeni članovi, sa misijom da ojača kreativni, ekonomski i društveni uticaj habova.

To je prva mrežna organizacija u Evropi koja je specifično namenjena podršci fizičkim prostorima koji pružaju dom i usluge za brojne kreativne biznise.

ECHN teži da uveća eko-sistem koji podržava razvoj i rast kreativnog i kulturnog sektora kroz razvoj habova širom Evrope, stvarajući zajednicu iskusnih lidera kreativnih habova iz različitih sektora, i promovišući habove kao inovativne modele za podršku kreativne ekonomije u Evropi.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services