Otvaranje novembarskih izložbi u Kulturnom centru Beograda

Otvaranje novembarskih izložbi u Kulturnom centru Beograda

Otvaranje novembarskih izložbi u Kulturnom centru Beograda, biće održano 9. novembra u 19 časova u svim galerijskim prostorima KCB-a!

 

 

 

 

 

U Likovnoj galeriji KCB-a biće predstavljena izložba slika Ivane Kličković pod nazivom "here… the moon"

…U fokusu interesovanja Ivane Kličković nalazi se proces stvaranja slika zasnovan na selekciji i semplovanju kulturološki i hronološki udaljenih vizuelnih predložaka, poput japanskih estampi, crteža starih pozorišnih kulisa i digitalnih slika sa interneta, koje umetnica različitim tehnološkim postupcima slikanja rekreira na platnu kao simultano preklapajuće bojene slojeve svedenih slikovnih fragmenata koji formiraju prostorno plošne i značenjski otvorene, apstraktne i/ili kvazi-reprezentacijske kompozicije velikih dimenzija. Vizuelne predloške koje tretira kao povod za nastanak svojih slika Ivana Kličković ne odabira isključivo na osnovu njihove kulturološke ili medijske specifičnosti, već na osnovu formalno-estetske fascinacije koja je u najvećoj meri vezana za imaginacijski potencijal ovih slikovnih fragmenata, čime potvrđuje atemporalnost kao jednu od glavnih karakteristika svog slikarskog gesta.[1] Ovakvim pristupom slikarstvu Ivana Kličković posredno, ali precizno komentariše višesmernu i neprestanu, često haotičnu cirkulaciju slika u našoj svakodnevnici u kojoj je sve već viđeno i egzistira umreženo, prevazilazeći samostalne ili izolovane kulturne obrasce i društvene fenomene, istovremeno pronalazeći način da, učestvujući u tako organizovanoj globalnoj ekonomiji diseminacije vizuelnih informacija, organizuje sopstvenu strukturu slike unutar koje preuzima i ispituje mogućnosti pomenute logike preklapanja, mešanja, fleksibilnosti, sučeljavanja i simultanosti motiva i stilova.

Kao što upućuje sam naziv izložbe, ove slike nisu nastale sa pretenzijom semantičke koherentnosti niti didaktičkog govora. I ako bi se u vezi sa njima morala upotrebiti neka referenca na istoriju ili specifičnost slikarstva, onda bi se u najotvorenijem mogućem smislu mogao navesti pejzaž kao metodološki okvir iz koga se razvijaju slike Ivane Kličković – pejzaž koji u slikarstvu nastaje kao fragment nepreglednog horizonta iz koga se pogledom izdvajaju sekvence vidljivog. U ovom slučaju, međutim, pred nama stoje imaginarni pejzaži koji se otvaraju kao nepregledni horizonti izgrađeni na mreži fragmenata i sekvenci preklopljenih na način koji uključuje više pogleda i, u isto vreme, nemaju veze sa onim što se isključivo okom može sagledati. (iz teksta Crtice o slikarstvu Ivane Kličković, Ane Bogdanović).

Prateći program izložbe: U utorak, 14. novembra u 15 časova održaće se razgovor sa
Ivanom Kličković.

Likovna galerija, Knez Mihailova 6

U galeriji Artget KCB-a, biće predstavljena izložba "Kolektivne prakse i fotografija u regionu" u okviru projekta Fotodokumenti 2017.

U savremenoj fotografiji na teritoriji bivše Jugoslavije, u periodu nakon njenog raspada, mogu se naći vrlo osobene taktike kolektivizma, koje često odražavaju političke, kulturne i ekonomske podele na ovom području u poslednjih dvadeset pet godina. U današnje vreme umetnici koji koriste objektiv kao sredstvo izražavanja obično ne poštuju uspostavljene principe institucionalne saradnje, razvijene u ogromnim mrežama foto-kino klubova, toliko koliko referišu na modele određenih uticajnih interdisciplinarnih umetničkih grupa kao što su Exat 51 iz Zagreba (1950–1956) ili FV112/15 iz Ljubljane (1981–1990); međutim, oni su te modele prilagodili specifičnoj društvenoj, kulturnoj i ekonomskoj stvarnosti novog doba, bez obzira kako je nazivamo – demokratija ili tranzicija. Dakle, taktike su veoma raznolike; neki umetnici koriste kolektivizam kao modus operandi na nivou projekta gde je svaka saradnja prolazna i privremena jer se za svaki novi poduhvat biraju novi saradnici (Peter Rauch, Davor Konjikušić); neki umetnici čine koherentnije grupe koje dugoročnije, ili čak stalno, rade zajedno (Marin i Rušt, Kamerades, Belgrade Raw, Ni Foto, Iza ekrana); iz nekih grupa umetnika i stvaralaca postepeno će se razviti institucije čija je uloga da omoguće uzajamnu podršku za stvaranje ili da uspostave infrastrukturu za organizovanje javnih događaja, edukativnih i izdavačkih platformi ili festivala (Fotopub, Rostfrei Publishing, Organ Vida, Ured za fotografiju, Centar za fotografiju).

Na ovaj način, u nedostatku institucionalnog okvira, savremeni fotografi sa Zapadnog Balkana čiji radovi nastaju i distribuiraju se prvenstveno u umetničkom kontekstu mogu da deluju živo i vibrantno, iako samo na poluprofesionalnom nivou. Multitasking, fragmentacija interesa i diskontinuitet umetničke produkcije nisu često nužno negativne pojave. Iz teksta "Kolektivizam u savremenoj fotografiji" Mihe Colnera.

SLOVENIJA: Rostfrei Publishing, Robert Marin i Matjaž Rušt, Peter Rauch & Snabyrow, Jaka Babnik i Miha Colner, Fotosfera, Fotopub Celje, Fokus. HRVATSKA: Davor Konjikušić, Ured za fotografiju (UzF), Fotografska udruga Organ Vida. MAKEDONIJA: CHKRAP! SRBIJA: Kamerades kolektiv, Belgrade Raw, Iza ekrana, Centar za fotografiju (CEF), Ni Foto, Dislokacije: fotografska kolonija u Orlovatu, Fotodokumenti.

Prateći program izložbe: U petak, 10. novembra od 12-17 časova održaće se stručni skup: "Kolektivne prakse i fotografija u regionu".

*Umetnički direktori Galerije Artget u 2017: mr Slađana Petrović Varagić i Miroslav Karić

Galerija Artget, Trg republike 5/I

U galeriji Podroom KCB-a, biće predstavljena izložba Hasanović | Miladinović - crteži, fotografije, video instalacije, dokumentarni materijal.

Umetnici Ibro Hasanović i Vladimir Miladinović na izložbi u galeriji Podroom preispituju pojam prošlosti.

"Umetnici Ibro Hasanović i Vladimir Miladinović ovom izložbom podstiču pitanja o tome šta to znači zamisliti prošlost. Hasanović se svojim suptilnim i ambivalentnim radovima hvata u koštac sa idejom stvaranja opštih nacionlnih mitova i uticajem ideologija na konstruisanje kolektivnih istorija kojima se pojedinci, bilo slobodnim izborom ili prinudom, moraju povinuti. Prikazivanjem starih porodičnih filmova i fotografija, otrgnutih od svog šireg konteksta i značenja, on poziva gledaoca da upotrebi za maštu i sam interpretira ono što se nalazi ispred njega. Zauzvrat, ovim otvara mogućnost za novu konceptualizaciju istorije i sećanja.

Miladinović na sličan način pomera granice naše imaginacije. Svojim crtežima u tehnici laviranog tuša, sa dokumentarnim fragmentima, birokratskim spiskovima, listama, mapama, forenzičkim izveštajima I sl., nudi nam kritičku studiju o tome kako informacija često isčezava u nepreglednim prostorima, koje zovemo “arhivima” koji nestaju u zaborav. Svojom tehnikom otkriva i razotkriva već postojeću informaciju, ali u drugačijoj estetskoj formi. Ovaj rad deluje kao svedočanstvo, ali u isto vreme on kreira prostor u kome imamo mogućnost da zamislimo prošlost koje više nema. Zajedno, Hasanović I Miladinović pozivaju publiku da sama zaključi šta znači “čuvanje” prošlosti u sadašnjosti i za budućnost. Oni nas takođe navode da razmislimo kako se mogu zaobići zamke velikih narativa na čemu insistiraju države i druge institucije moći". Stefani Jang (Stephenie A. Young), Boston, Massachusetts, USA

Stefani Jang, poreklom iz južne Kalifornije, je profesorka komparativne i svetske književnosti na državnom univerzitetu u Salemu, Masačusets. Njen rad se fokusira na eksperimentalnim oblicima svedočenja, odnosima između estetike i nasilja u savremenim narativima kao i ženskim transnacionlanim pisanjem. Trenutno radi na knjizi o intersekciji između umetnosti i politika sećanja u postkonfliktnim regijama.

Galerija Podroom, Trg republike 5 / -1Izložbe su otvorene do 7. decembra 2017. godine, radno vreme galerija je od 12 do 20 časova, osim nedeljom.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text