Nezavisna savremena umetnost Srbije na ovogodišnjem VIENNAFAIR-u

Nezavisna savremena umetnost Srbije na ovogodišnjem VIENNAFAIR-u

Nezavisna savremena umetnost Srbije na ovogodišnjem VIENNAFAIR-u

Na jubilarnom 10. izdanju VIENNAFAIR manifestacije, koja će se održati od 2.- 5. oktobra 2014. godine u Beču, savremena umetnost Srbije predstavlja se projektom udruženja BLOCKFREI - Nezavisna umetnost iz Srbije, koji ima za cilj da doprinese većoj vidljivosti savremene srpske umetnosti na austrijskoj umetničkoj sceni.

 

 

Predstavljanje projekta Nezavisna savremena umetnost iz Srbije je pokrenuto u saradnji sa VIENNAFAIR organizacijom iz Beča i više nezavisnih inicijativa iz Srbije. Delujući kao krovna organizacija, BLOCKFREI će predstaviti više nezavisnih galerija i inicijativa koje u svom fokusu imaju savremenu vizuelnu umetnost, a koje su proteklih godina aktivno razvijale savremenu umetničku scenu u Srbiji.

Umetnici i inicijative:

Nezavisna savremena umetnost Srbije na ovogodišnjem VIENNAFAIR-u
Aleksandrija Ajduković / Ulična Galerija - Micro Art
Dejan Kaluđerović / BLOCKFREI 
Mane Radmanović / Velika Galerija - KC GRAD
Siniša Ilić/ TkH – Teorija koja Hoda
Žolt Kovač / Supervizuelna
Baza Savremene Umetnosti / Nezavisna Umetnička Asocijacija - REMONT


Kako su društvene i političke promene u velikoj meri uticale na način kako se umetnička scena u Srbijirazvijala, ove inicijative su specifične upravo po tome što u najboljem svetlu reflektuju duh samoorganizovanosti i inovativnosti umetničkog angažovanja i stvaralaštva, te kreiranja novih umetničkih zajednica sa sopstvenim pravilima i pravcima razvoja.

Nezavisne umetničke organizacije, galerije i inicijative će se na štandu BLOCKFREIorganizacije predstaviti putem rada jednog od umetnika koji je ili bio zastupljen u njihovom programu ili je usko vezan za rad inicijative, kao i elektronskom bazom podataka savremene umetnosti iz Srbije.

BLOCKFREI  je udruženje osnovano 2013. godine u Beču sa namerom da odgovori na potrebe dijaspore sa prostora bivše Jugoslavije, da se na adekvatan način predstave i zauzmu odgovarajuće uloge u austrijskom društvu, a posebno u Beču gde čine nezanemariv deo populacije i prisutne su u svim porama austrijskog društva, pa tako i u polju umetnosti i kulture. BLOCKFREInastoji da omogući što veću vidljivost savremene kulturno-umetničke produkcije sa ovih prostora, kao i umetnika i kulturnih radnika sa pomenutim emigrantskim poreklom koji žive u Austriji. Misija organizacije je da doprinese međusobnoj povezanosti ovih umetničkih zajednica, kao i da potpomogne njihovo umrežavanje s austijskim institucijama i širom austrijskom publikom, pozicionirajući ih kao integralan deo ovdašnje bogate internacionalne i multikulturalne
umetničke scene.

Projekat je podržan od strane Ministarstva kulture i informisanja  Republike Srbije,  Turističke organizacije Srbije, austrijskog BUNDESKANZLERAMT-a, kao i Erste Banke.

Detaljniji opis inicijativa i umetniika koji će biti predstavljeni na VIENNAFAIR-u
 

Ulična Galerija koju vodi udruženjeMikro Art, nastala je 2012. godine kao prva galerija na otvorenom prostoru, a do danas je realizovala preko 30 izložbi. Ovaj pionirski poduhvat za Beograd, gde jedan napušteni i zanemareni prostor postajemesto kulture i umetnosti, reflektuje istinsku moć i ulogu koju umetnost ima kada je u pitanju iniciranje društvenih promena. Ulična galerija će se na BLCOKFREI štandu prestaviti serijom fotografija “Orlando Magic”, umetnice Aleksandrije Ajduković, čija je izložba realizovana u okviru programa Ulične Galerije tokom 2014. godine.
 


BLOCKFREI na Vienna Art Fair-u predstavlja umetnika srpskog porekla koji već više od deceniju živi u Beču i afirmiše svoju umetnost i Srbiju na ovoj, ali i internacionalnoj umetničkoj sceni. Dejan Kaluđerović ulogu umetnika emigranta vešto zaokreće, etablirajući se u najvišim vrhovima evropske savremene umetničke scene. Umetnikovi radovi dotiču se oba društvena konteksta, i srpskog i austrijskog, tematski ih mapirajući  i preklapajući, ukazujući na neotpornost društva na različite mehanizme manipulacija  i  zloupotreba građanstva, te najmlađih, odnosno dece. Umetnik će se predstavti radom “Grau Monument” iz serije crteža “Children playground”.
 


Kulturni Centar GRAD, u okviru koga funkcioniše Velika Galerija, je otvoren kao nezvisni umetnički i kulturni prostor još 2009. godine u Beogradu. Tokom 5 godina  rada, Kulturni Centar Grad je predstivio više stotina umetnika, trudeći se da afirmiše  mlade autore kao i da ostvaruje diverzitet projekata. Nespecijalistička orijentacija galerije otvara prostor za pluralizam umetničkog izraza koji čini njen godišnji program  zanimljivim i svestranim, te tako pravi presek stanja savremene umetničke produkcije  u svim medijima. Velika Galerija je iz tog razloga i pozicionirana na umetničkoj sceni grada kao mesto za afirmisanje uglavnom mlađih autora bez obzira na prirodu njihovih medija i umetničkog izraza (bilo da je u pitanju grafički dizajn, kostim i drugi vidovi  primenjene umetnosti, skulptura, slikarstvo, performans...). Na Vienna Fair-u će se predstaviti radom umetnika Maneta Radmovića koji u svom izražaju transcidira više  različitih medija, a sa posebnom pažnjom konceptualizira medij grafičkog dizajna. Na Vienna Fair-u će se predstaviti radom “You know what is best for me”.
 


TkH generator, (Teorija koja Hoda) je nezavisna tj. vaninstitucionalna, neakademska platforma u okviru koje urednički kolektiv koji okuplja internacionalne i domaće  teoretičare i umetnike iz teorije izvedbe, performansa, teatra, filma i vizuelnih  umetnosti, izvodi  oblike  teorijskoumetničkog aktivizma. Siniša Ilić koji će se u ime  ove inicijative svojim radom predstaviti na Vienna Fair-u je vizuelni umentik koji u svojim
radovima vešto  integriše  emociju  angažovanosti  pojedinca  u  naporima  da omogući  postojanje umetnosti  i  kulture  u  formi  nematerijalnog društvenog  kapitala,  neretko  odvojenog od  zvaničnih kulturnih  institucija.  Njegovi  radovi  su  često  orijentisani  ka  kolektivnim i samoorganizovanim  projektima,  a  blisko  su  vezani  uz rad  TkH  čiji  je  i  suosnivač. Na  štandu  će  se  predstaviti  izborom  iz serije crteža “Precarious”.


Supervizuelna predstavlja jedinstveni novi elektronski magazin fleksibilne forme i otvorenog sadržaja koji prenosi, komentariše i analizira aktuelne ideje, teme, dešavanja  i pojave iz domena savremene umetnosti bez geografskih određenja, sa posebnim osvrtom na lokalnu umetničku scenu. Nastala je iz  potrebe da se o umetnosti piše i diskutuje u vidljivom prostoru otvorenom da primi raznovrsne stavove iz lokalne  i  globalne sredine. Suosnivač ovog  magazina i autor koji će na Vienna Fair-u svojim  radom stajati ispred Supervizualne je Žolt Kovač, umetnik koji svojim radovima  promoviše i ukazuje na aktivnu ulogu umetnika u društvu i odgovornost u njegovom  unapređenju i poboljšanju koju umetnici, a u njegovom slučaju svakako, preuzimaju. Na Vienna Fair-u će se predstaviti slikom “Ostrva zainteresovanih” iz serije “Sjajnih slika”.
 


Nezavisna asocijacija – Remont je udruženje istoričara umetnosti i umetnika koja okuplja aktere savremene umetničke prakse svih generacija, a sa posebnim akcentom  na nadolazeću generaciju. Kroz izložbenu, izdavačku, edukativnu, savetodavnu, informativnu i zastupničku delatnost, Remont želi da generiše, promoviše i dokumentuje razvoj inovativnih umetničkih praksi, poveže umetničku scenu, postavlja pitanja i predlaže rešenja, utiče na kulturnu i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju međunarodne i regionalne kulturne saradnje. Kako postoji već više od decenije,kreirala je nezanemarljivu elektronsku bazu podataka savremenih umetnika iz Srbije, koja će na  sajmu biti dostupna posetiocima da je pretražuju i dodatno se upoznaju sa bogatom i vibratnom savremenom umetničkom scenom iz Srbije.

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services