Izložba "U ruševinama deregulacije – misliti sa Bioskopom Balkan"

Izložba" U ruševinama deregulacije – misliti sa Bioskopom Balkan"

Izložba "U ruševinama deregulacije – misliti sa Bioskopom Balkan", biće otvorena u četvrtak, 6. juna u 20 časova u Bioskopu Balkan (Braće Jugovića 16).

Izložbu organizuju Fondacija Saša Marčeta i Institut za savremenu umetnost IZK, Tehničkoh univerziteta u Gracu.  

U letnjem semestru 2019. godine studenti master studijskog programa Instituta za savremenu umetnost IZK, koje su okupili profesor i šef instituta Milca Tomić i docent Dubravka Sekulić, istraživali su efekte regulisane deregulacije na društvo i izgrađeno okruženje, koristeći Bioskop Balkan kao polaznu i izložbenu tačku.

Tokom četiri dana koliko su boravili u Beogradu, studenti su aktivno radili u samom prostoru Bioskopa Balkan, gde su bila održana predavanja i radionice.

Istraživanje je bilo fokusirano na pitanje: šta znači umetnički i arhitektonski intervenisati, u kontekstu tranzicije, nastanjivanjem prostora između regulacije i deregulacije? Ko i šta stvara ruševine sa kojima se sve više suočavamo u našem svakodnevnom životu? Kako zamišljamo prostor u kojem se film, kultura i javnost danas zapetljaju?

Nakon Beograda, izložba „U ruševinama deregulacije - misliti sa Bioskopom Balkan” (In the Ruins of Deregulation - Thinking with Cinema Balkan) seli se u Grac, gde će biti deo Sommerfesta, godišnje izložbe Arhitektonskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Gracu.

“Fondacija Saša Marčeta želi da podrži mlade ljude u procesu kulturnog, umetničkog i naučnog izražavanja, pružajući im mogućnost da javnosti predstave svoj kreativni, akademski i društveni potencijal. Ostvarena saradnja na primeru “U ruševina deregulacije – misliti sa Biskopom Balkan “ jedan je od koraka ka ostvarenju tog cilja.“- zaključila je direktorka fondacije Verica Sujić.

“Na primeru i iskustvima vezanim za Bioskop Balkan, internacionalna grupa studenata Fakulteta arhitekture u Gracu se ovog semestra bavila procesima privatizacije i načinama kako se sprovode svuda u svetu. U ovom intenzivnom procesu učili su upravo od onih kojih se ti procesi najviše tiču - učili su u razgovorima sa radnicima, aktivistima, teoretičarima, umetnicima, filmskim radnicima, filozofima... Oni su (takodje) zajedno sa studentima diskutovali o zalasku institucije filma, kao i kako misliti bioskop danas! Pogled na Beograd omogućio je studentima da bolje sagledaju i razumeju transformaciju njihovih neposrednih sredina (Belgije, Tajvana, Francuske, Švajcarske, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Italije, Austrije...). Privilegija je da možemo u okviru dve paralelne izložbe zajedno sa publikom u Beogradu i u Gracu da razmatramo i diskutujemo ove transformacije.” – istakle su Milica Tomić i Dubravka Sekulić.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 13. juna, u periodu od 14h do 20h. Ulaz slobodan.

U ruševinama deregulacije – misliti sa Bioskopom Balkan
In the Ruins of Deregulation - Thinking with Cinema Balkan

Izložba studenata master studija
IZK Institut za savremenu umetnost
Tehnički univerzitet u Grazu, Austrija


Jedna od najizraženijih odlika sadašnjeg trenutka je stalna borba između regulacije i deregulacije. Shvatajući ovo kao prepreku za napredak, države su pod sve vecím pritiskom da regulišu odnose u društvu, pa se čini da su deregulisane. Takva regulisana deregulacija skrivena je iza mnogih procesa koji oblikuju svakodnevno postojanje, a najizraženija je u transformaciji javnosti u različite modalitete privatnog vlasništva, tj. privatizaciju i odgovarajucú promenu upotrebe. U letnjem semestru 2019. godine studenti master studijskog programa Instituta za savremenu umetnost IZK istraživali su efekte regulisane deregulacije na društvo i izgrađeno okruženje, koristecí Bioskop Balkan kao polaznu i izložbenu tačku. Tokom četiri dana koliko su boravili u Beogradu, studenti su aktivno radili u samom prostoru Bioskopa Balkan, gde su bila održana predavanja i diskusije. Bioskop Balkan se smatra bioskopom - institucijom koja je posvecé na projekciji medija koji se menjaju - i građevinom - javnim prostorom za kulturu - , uhvacé noj u stalnoj transformaciji odnosa vlasništva, društva i nasleđa. Razmišljajucí sa Bioskopom Balkan, koristecí metodu umetničkog istraživanja, projekat “ In the Ruins of Deregulation ” istraživao je kako regulacije i deregulacije određuju prostorne i institucionalne programe kulture, umetnosti i arhitekture. Istraživanje je bilo fokusirano na pitanje: šta znači umetnički i arhitektonski intervenisati, u kontekstu tranzicije, nastanjivanjem prostora između regulacije i deregulacije? Ko i šta stvara ruševine sa kojima se sve više suočavamo u našem svakodnevnom životu? Kako zamišljamo prostor u kojem se film, kultura i javnost danas zapetljaju? Nakon Beograda, izložba „ In the Ruins of Deregulation - Thinking with Cinema Balkan” seli se u Grac, gde cé biti deo Sommerfesta, godišnje izložbe Arhitektonskog fakulteta Tehničkog univerziteta u Gracu.

Studenti master studija: Gustave Curtil, Milica Cvijetić, Amela Danner, Francois Decurtins, Manuel Fasch, Daniel Laggner, Emeline Louis, Tamara Novković, Jelena Obradović, Quentin Paillat, Lung Peng, Ettore Porretta, Emonda Shefiku, Juliana Straetz, Timotea Turk.

Master studio vode: Milica Tomić i Dubravka Sekulić.

Zahvalnost:
Rad na izložbi su u velikoj meri pomogli velikodušni ljudi u Beogradu i Grazu sa kojima su studenti sarađivali tokom istraživačke radionice u Beogradu u aprilu i za vreme letnjeg semestra u Gracu. To su: Saša Marčeta, Dijana Adžemović-Anđelković, Vladimir Anđelković, Iva Čukić, Branislav Dimitrijević, Ksenija Dunjić, Bojana Ibrajter Gazibara, Stefan Ivančić, Anousheh Kehar, Bernard Konig, Milanka Janošević, Dragana Jovović, Pavle Levi, Iva Marčetić, Sarita Matijević, Simon Oberhofer, Anto Petrušić, Christoph Platz, Barbara Rauch, Ksenija Samardžija, Philip Satter, Marko Stavrić, Branimir Stojanović, Verica Sujić, Aleksandra Šević, Jovana Timotijević, Stanislav Tomić, Stevan Vuković, Dragan Zdravković, i Želimir Žilnik.

Izložba je izrađena u saradnji Instituta za savremenu umetnost IZK, Tehničkog univerziteta u Grazu i Fondacije Saša Marčeta.

Stručni savet Fondacije Saša Marčeta: Stevan Vuković, Dragan Zdravković i Ksenija Samardžija.

Autorke teksta: Milica Tomić i Dubravka Sekulić
 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services