Izložba slika Mile Gvardiol u Kragujevcu

news

Izložba slika Mile Gvardiol, biće otvorena u četvrtak 14. februara u 19 časova u Malom likovnom salonu Narodnog muzeja Kragujevac (Vuka Karadžića 1) u Kragujevcu.

 

Ovo je dvadeset peta samostalna izložba slika Mile Gvardiol pod nazivom “Raskršća”. Postavka će trajati do 6. marta 2019. godine.

 

Mila Gvardiol je rođena 1979. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu gde je i doktorirala na Univerzitetu umetnosti na Interdisciplinarnim studijama. Izlagala je na 24 samostalne i preko 200 grupnih izložbi u zemlji i regionu. Učesnica je međunarodnih slikarskih kolonija kao i festivala digitalne umetnosti. Nekoliko puta je nagrađivana za svoj rad. RTS je 2013. producirao dokumentarnu emisiju o Milinom stavralaštvu pod nazivom Gvardiol-Mila Gvardiol. Zaposlena je u zvanju vanrednog profesora na Fakultetu za digitalnu produkciju u Sremskoj Kamenici i Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.

Slike iz ovog ciklusa na metaforičan način tretiraju pitanje mentalno – emotivnih „raskršća“, trenutke razrešavanja individualnih dilema, donošenja odluka i biranja životnih puteva. Mrežom pravih i polukružnih linija koje su paralelne ili se međusobno seku i ukrštaju, prizorom koji asocira na raskrsnice autopuveta megalopolisa, umetnica vizualizuje temu kojom se bavi. Naslikani prizor kadrira tako da odaje utisak širenja i izvan granica platna.

Slikarski opus Mile Gvardiol pripada duhu geometrijske apstrakcije odnosno nastavlja put kojim su u srpskom slikarstvu išli Miodrag Protić, Aleksandar Tomašević i Stojan Ćelić. Kako sama umetnica kaže - njeni predhodni ciklusi, uz primenu principa ponavljanja podrazumevali su dominantno istraživanje forme i boje a ciklusom „Raskršća“ likovnu problematiku proširuje i na pitanje prostora. Dok su početna dela ovog ciklusa slikana registom hladnih boja na monohromnom tamnom fonu, postepenom kolorističkom i geometrijskom razradom, umnožavanjem planova, uvođenjem segmenata neba ili flore, umetnica postiže efekat prostornog iluzinizma složene virtuelne građe. Razvojem linearnog i bojenog sloja slike početne asocijativnost slabi ali jača utisak dinamizma i energije unutrašnjeg polja slike. Sam likovni jezik Mile Gvardiol počiva na dobro poznatim elementima (igri linija, ritma,boje) koji nisu upotrebljeni bučno već su pretvoreni u sofisticiran, biranim terminima koncipiran vizuelni govor, podržan perfekcijom neposredne realizacije. Milica Todorović, istoričar umetnosti, kustos Galerije Savremne likovne umetnosti Niš.

                        

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text