Izložba "Likovne poetike crteža" u okviru Letnjeg programa Galerije FLU

Izložba "Likovne poetike crteža" u okviru Letnjeg programa Galerije FLU

Izložba "Likovne poetike crteža" biće otvorena u četvrtak, 17. avgusta u 20 časova, u okviru Letnjeg programa Galerije FLU.


Druga izložba koja će se održati u okviru Letnjeg programa Galerije FLU će, kao i prethodna, biti posvećena crtežu.

 

 

Na izložbi će biti predstavljeni radovi Tanje Bogdanić, Milice Crnobrnje, Jagode Mićović, Marine Stojanović i Ljiljane Šunjevarić.

Letnjim izložbenim postavkama crteža studenata osnovnih/master i doktorskih studija FLU, najavljuje se proslava jubileja 80 godina Akademije/Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu (1937 – 2017), u okviru koje će se realizovati izložba crteža aktivnog nastavnog kadra Fakulteta, tokom jeseni 2017. godine, u Galeriji ULUS (17.10.2017 – 31.10.2017).

Predstavljanjem odabranih studentskih crteža, sva tri odseka (slikarski, vajarski, grafički) i svih nivoa studiranja (osnovne, master i doktorske studije), ističe se značaj i važnost ove tehnike u oblikovanju budućih umetnika. Nastavni plan i program obrazovanja na ovoj školi, koja je najstarija državna umetničko-obrazovna institucija kod nas, tradicionalno se zasniva na upoznavanju problematike i savladavanju izazova vezanih za prikazivanje likovnih elemenata (osnovne/master studije), a zatim, i na pokušaju da se pomoću savladanih umetničkih veština kreira lično, originalno poetsko delo (doktorske studije).


Jagoda Mićović, Mapa Evrope ili snovi bez sna 

 

U kurikulumu iz 1978. godine, navodi se da student na početku svojih studija upoznaje funkciju, vredost i značenje linije u jednostavnim organizacijama površine. Kasnije se pažnja studenta usmerava ka većem poštovanju figuralnosti, građenju prostora i svetlosne gradacije, da bi, zatim, cilj nastave postalo usmeravanje studenta ka većoj kreativnoj osetljivosti. Linija se proučava kao slobodna arabeska i sve složeniji činilac u iskazivanju ličnog izraza. Težište se prenosi na maštu i fenomene koji doprinose ideji i doživljaju. Na poslednjoj godini studija, program podrazumeva samostalni rad studenta, kroz koji se razvija svest o fenomenu sopstvenog stvaralačkog akta, fromira umetnički stav i društvena odgovornost. Poslediplomske studije su period daljeg razvoja i učvršćivanja ličnog likovnog izraza, kojim student daje svoj doprinos školi, sumi njenih vrednosti i značenja.

Osim ukazivanja na pedagoški metod akademskog školovanja, koji se na ovoj ustanovi sprovodi od njenog osnivanja 1937. godine, ovim izložbama želi se oživeti i upomena na profesore koji su na njoj predavali tokom druge polovine 20. i početkom 21. veka – Stevana Kneževića, Dragana Lubradu i Ljubu Gligorijevića.


Ljiljana Šunjevarić, Plaža


Grupna izložba radova doktoranata pod nazivom Likovne poetike crteža ističe značaj ličnog umetničkog izražavanja što se neguje na doktorskim studijama Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Predstavljena su dela svršenih i nesvršenih doktoranata: Tanje Bogdanić, Milice Crnobrnje, Jagode Mićović, Marine Stojanović i Ljiljane Šunjevarić, kako bi se kroz zajedničku tehniku crteža prikazala raznovrsnost likovnog istraživanja i mnogoznačnost umetničkog mišljenja.

Isticanjem poetičnosti (u naslovu izložbe) želi se podsetiti na veoma posećena predavanja ''Likovne poetike 20. veka'' koja su držana na Fakultetu likovnih umetnosti, čiji idejni tvorac i autor je profesor Ljuba Gligorijević: Program predmeta usmeren je na one teorije likovnih umetnosti, umetničkog dela, stvaralačkog čina, pragmatične teorije manifesta, programa, koje su pisali ili propovedali sami stvaraoci, najčešće u vezi sa sopstvenim delom, kao i na one teorijske stavove koji se nalaze u njihovim fragmentarinim zapažanjima i intimnim ispovestima.


Marina Stojanović, Ruke


U okviru opšte definisanih umetničkih pravaca u likovnim umetnostima 20. veka, profesor Ljuba Gligorijević govorio je, na sebi svojstven način, o poetikama likovnog izražavanja umetnika: Đorđa de Kirika, Marsel Dišana, Kurt Švitersa, Maks Ernsta, Huan Miroa, Andre Masona, Rene Magrita, Alberta Đakometija… Neke karakteristike umetničkih poetika ovih umetnika, kao što su fantastično i čudesno; senka i lik u ogledalu; erotika kao geneza, središte i cvetanje; zahtev za pokretom i erotskom emocijom; odnos između realnog postora, prostora iluzije i fizičke ravni slike… mogu se prepoznati i u prikazanim crtežima umetnica doktorantkinja Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.

U tom smislu, izložbe radova studenata i doktoranata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, žele da podsete na one profesore Fakulteta, koji su se, svojim načinom života i rada, bunili protiv ''misaone izdaje'' umetnosti – protiv izdaje crteža zarad zanatskih efekata, protiv izdaje mišljenja zbog likovnih elemenata…

Grupnim izložbama crteža studenata i nastavnika Fakulteta likovnih umetnosti, ukazuje se na potrebu obogaćenja zbirnog fonda Fakulteta, savremenim radovima izvedenim u tehnici crteža (pošto se u Zbirci FLU, za sada, čuvaju poklonjene studije crteža umetnika Uroša Predića, kao i studentski crteži profesora Bože Prodanovića i umetnice Majde Kurnik). Olivera Erić, kustos-dokumentarista FLU.


Tanja Bogdanić, Seti se da ne zaboraviš
 

Izložba će biti otvorena do 1. septembra 2017. godine.

 

Na naslovnoj: Milica Crnobrnja, Slikano svetlom

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text