Izložba "Ka Utopiji" umetničko kolaborativne grupe Dim Tim

Izložba "Ka Utopiji" umetničko kolaborativne grupe Dim Tim

Izložba "Ka Utopiji" umetničko kolaborativne grupe Dim Tim, biće otvorena 17. maja u 20 časova u Galeriji Zvono (Višnjićeva 5).

 

 

 

 


Dim Tim XII samostalnom izložbom u beogradskoj galeriji Zvono otvara novu stranicu u istraživanjima medijuma slike. Svojim enigmatski redukovanim slikama doprinosi studiji suptilnog kontrasta između sistematizacije i autonomije, reda i haosa, virtuelnog i stvarnog, tradicije i savremenog.

Ne možemo govoriti o tradiciji i savremenosti kao striktno odvojenim ravnima, ali postavlja se pitanje, kako ih uklopiti u aktuelne likovne obrasce. Geometrijski oblici zadržavaju svoju izvornu namenu, funkcionišu u tradicionalnom kontekstu u kojem se značenja ne menjaju ali pritom preuzimaju i brojna druga simultana značenja sa estetskim i filozofskim predznakom. Dakle motivi podležu beskrajnim modifikacijama u savremenoj umetnosti u kojoj se promišlja njihova semantička koegzistencija. Služeći se geometrijom i gradeći asemblaže upotrebom više slojeva lepenke, pomoću svetla se postiže efekat preplitanja dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih formi. Geometrija je kao integralni deo univerzalnog i najapstraktnijeg jezika prirode na ovaj način integrisana u estetsku misao. Utopijski prefiks konstanta je u radu umetničke grupe Dim Tim, a izložba Ka utopiji nastala je kao sublimat dosadašnje umetničke prakse i percepcije grada kao teme i inspiracije. Tome je doprineo i nedavni boravak u 8 milionskom Hanoju gde se Istok i Zapad, tradicija i savremeno, prepliću na svakom koraku a najpre u arhitekturi. Autori teksta: Dim Tim


White Cube, Lepenka, 100 x 70 cm, 2018.


Prethodni rad grupe Dim Tim, realizovan je u nekoliko posebnih ciklusa koje odlikuje ozbiljno promišljanje fundamentalnih pozicija umetnosti u savremenom društvu. Tu je pre svega generalno pitanje statusa slike unutar, danas dominantne,  multimemedijalne  (višemedijske) reprezentacije diskursa, a zatim i razmatranje specifičnih  načina na koji slika i dalje održava svoju prisutnost u savremenoj umetnosti. Takodje,  to je pitanje dijaloga unutar sistema umetnosti, pitanje citata, reciklaže i rienektinga, a u najnovijem radu Dim Tim otvara i nova pitanja – kako slika/objekat/plošni diskurs funkcioniše unutar  ambijentalnih prezentacija, odnosno  kakve su interaktivne posledice takvih odnosa. Slavko Timotijević

Izložba će biti otvorena do 1. juna 2018. godine.


East - West, Lepenka, 100 x 70 cm, 2018

Na naslovnoj: Cardboard City, Lepenka, 140 x 400 cm, 2018 

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text