Izložba Dim Tim: Bauhaus - Ponovni susret

Izložba Dim Tim: Bauhaus - Ponovni susret

Izložba "Bauhaus - Ponovni susret" umetničke kolaborativne grupe Dim Tim, biće predstavljena tokom maja i juna meseca u Galeriji Centra za kulturu Sopot (Kosmajski Trg 5). 

 

 Izložba će biti otvorena u petak 31. maja u 19 časova u galeriji Kulturnog centra Sopot i trajaće do 14.juna 2019. godine. Povod za predstavljanje ove izložbe je 100 godina od osnivanja pokreta Bauhaus.

Bauhaus - Ponovni susret (Bauhaus Revisited)

Ideološka platforma Bauhausa, prve savremeno koncipirane i organizovane škole koja povezuje umetnost i industriju sa namerom da kroz jednu vrstu kompleksne edukacije podstakne kreativnu energiju kako bi se funkcionalno uključila u procese industrijske proizvodnje, održala se do danas u svom primarnom značenju. Međutim, sa druge strane i sasvim očekivano, ova platforma je kroz višegodišnje trajanje evoluirala u komplikovanije sfere, shodno savremenoj umetnosti i društvu, razvijajući potpuno nove strukture koji se ne tiču samo odnosa umetnosti i proizvodnje već podrazumevaju interdisciplinarnu i interaktivnu mrežu baziranu na novim znanjima i načinima komunikacije.Možda je i aktuelni pojam, kreativne industrije, generirao svoj smisao iz potrebe unapređivanja te čvršćeg povezivanja individualnih umetničkih laboratorija i sistema sposobnih da realizuju i umnožavaju.

Danas umetnici reaguju na ovu reformsku platformu kao na fundament sintezijskih procesa uzimajući u obzir njena generička svojstva i, shodno duhu savremenog društva, razvijaju sasvim nove aspekte i tek tangencijalno referiraju na inicijalna značenja i konstelacije.U povodu stote godišnjice od nastanka Bauhausa, grupa DIM TIM, razvija projekat koji ne proističe baš direktno iz primarne ideološke postavke Bauhausa (ali je ni ne isključuje). Dakle, grubo rečeno, ne proizvodi praktične predmete, već pre svega referira na procese i umnožena generička svojstva ideologija reformisane škole svakako prisutne u aktuelnom polju savremenosti. Činjenica da su utilitarna svojstva Bauhausa prvo i u najvećoj meri eksploatisana i razrađivana, a možda i potrošena, samo ukazuje da su na širokoj vizionarskoj platformi ostali mnogi, manje eksploatisani a vitalni aspekti čiji spiritualni kapaciteti, iako manje praktični, podstiču nove konstelacije sa kojima su umetnici u dosluhu i koje razrađuju.

Nije slučajno što će DIM TIM u nekoliko prethodnih nastupa uspostavljati diskurzivnu vezu sa ideologijama Bauhausa ne samo da bi ukazao na njihovu vitalnost već i stoga što se u programskoj strukturi ove grupe nalaze ideje i senzibiliteti koji komuniciraju kako sa spiritualnim potencijalima Bauhausa tako i sa međuratnim istorijskim avangardama koje stavljaju u kontekst savremenih praksi otkrivajući nova područja diskurzivnosti.

Programska struktura kolaborativne grupe DIM TIM bazirana je prevashodno na odnosu umetnika/grupe prema manifestacijama društvenih tokova, posebno onih koji se tiču, utiču, podstiču ili ometaju veoma osetljivu mrežu unutar koje se odvija kultura.To možda znači da je napor Bauhausa da objedini različite društvene prakse, pre svega kreativne i produkcione, bio utopijski. No. DIM TIM smatra da je svaka umetnička aktivnost, ako nije direktno primenljiva, utopijska i, iako utopijska, ona je nedvosmisleno učinkovita kao ona vrsta fundamentalne aktivnosti koja definiše individualnog čoveka i ljudsku vrstu. Stoga se istraživanje ove grupe usmerava na analizu novih odnosa u društvu podstaknutih novim tehnologijama, društvenim mrežama, paralelnim i trećim svetovima koji nastaju preklapanjem užurbane stvarnosti i virtuelne realnosti. Njihova je namera, stoga, da uspostavljaju funkcionalne korelacije između laboratorijskih karakteristika sopstvenog dela i javnosti. Međutim, njima nije dovoljno da svoje produkte projektuju u tradicionalne izlagačke prostore (iako je jasno da su se i tradicionalni izlagački prostori, ako ne fizički transformisali onda sigurno programski profilisali u odnosu no tokove savremene umetnosti), već istražuju i pronalaze otuđene habitate, sfere zanemarenosti i napuštene javne prostore u koje apliciraju svoje delo i time ih transformišu.

Sama dela na ovoj izložbi upravo su to, sinteza stavova, dijalog sa Bauhausom, definisanje prostora, predlozi za transformaciju, aktivizam, utopistička predstava te kontrapunkt mainstreamu.

Specifičnost postavke je prisustvo originalnih artefakata Bauhausa od kojih će Brojerova stolica Vasili biti u funkciji dijaloga sa aktuelnim delima grupe, kao uostalom i druga arte fakta i časopisi pozajmljeni od Muzeja Macura. Slavko Timotijević


Danijela Mršulja Vasić i Milenko Vasić rade zajedno na različitim umetničkim projektima od 2011, a 2012 formiraju Umetničku kolaborativnu grupu Dim Tim.

Umetnička kolaborativna grupa Dim Tim želi da svojim projektom Bauhaus Revisited da svoj doprinos proslavi 100 godina Bauhausa. Ove godine, a posebno tokom tri meseca AIR boravka u Švajcarskoj, realizovali su nekoliko bitnih radova koji referišu na nasleđe Bauhausa. Najbliže određenje za formalne uzore Dim Tima i moguću plastičku aproprijaciju elemenata je umetnost međuratne avangarde kao i interdisciplinarna komunikacija aktera i dela delotvorno organizovanih oko institucije Bauhausa. U svojoj umetničkoj praksi Dim Tim se bavi utopijom, istorizacijom umetnosti i mogućnostima komunikacije među ljudima i različitim kulturama u vreme brze individualizacije koje je podstaknuto novim tehnologijama, društvenim mrežama i virtuelnim svetovima. Komentarišu nove odnose i ponašanje u modernim aglomeracijama, analiziraju otuđenje u habitatima, tražeći alternativne javne prostore za izlaganje različitih umetničkih praksi i promovišu nove umetničke diskurse. U tom smislu, Dim Tim je autentični analitičar mnoštva procesa u svetu i unutar kulturne sredine u kojoj se kreće i na taj način evocira kreativnost, mišljenje i sve ono što je podsticajno u protivrečnostima društvenih prilika u kojima živimo.

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services