Izložba "БИНОМ NIHILUM" Miloša Đorđevića

Izložba "БИНОМ NIHILUM" Miloša Đorđevića

Izložba "БИНОМ NIHILUM" Miloša Đorđevića biće otvorena u četvrtak 24. novembra u 19 časova u galeriji Centra za grafiku i vizuelna istraživanja AKADEMIJA (Fakultet likovnih umetnosti, Pariska 16).

 

 

 

Umetnik Miloš Đorđević predstaviće se u galeriji Centra za grafiku izložbom grafika pod nazivom БИНОМ NIHILUM. Reč je o interaktivnoj grafičkoj instalaciji iz 15 delova, dimenzija 250x150 cm, izvedenoj u kombinovanoj štampi.

Autor kataloškog teksta: Miloš Đorđević

Teror života

„Tamo gde čovek progresa uspostavlja svoju dominaciju, seje horor smrti svuda oko sebe.“
(Wo aber der Fortschrittsmensch die Herrschaft antrat, deren er sich rühmt, hat er ringsumher Mord gesät und Grauen des Todes) Ludwig Klages, „Mensch und Erde“, 1913.

U filozofiji istorije progres predstavlja ideju prema kojoj sled istorijskih događaja imaju za posledicu kontinuirani napredak čovečanstva i opštu promenu sveta nabolje a koja se ogleda u zdravlju, materijalnom blagostanju, nauci i tehnološkim mogućnostima. U doba Prosvetiteljstva, ideja o progresu baziranom na emprijskim znanjima dobila je na posebnom značaju kao napredan stepen društvenog razvoja. Međutim, ono što se smatralo buđenjem razuma, tokom XIX veka pretvara se u neuspeh modernizma. Umesto očekivane društvene i ekonomske emancipacije, tehnološki podstaknuta industrijalizacija zapravo je doprinela pojačanoj ekploataciji prirodnih resursa, mehanizaciji i automatizaciji proizvodnje i klasnoj podeljenosti. Zapravo eksploatacija prirodnih resursa i ekološka devastacija postaće simptomi HH veka. Nemački filozof Ludvig Klages (Ludwig Klages) u svom kritički oštrom izlaganju Čovek i Zemlja (Mensch und Erde) na temu tehnološkog progresa, već 1913. godine govori o strašnim posledicama progresa u naseljenim sredinama. U gotovo ekološkom manifestu on oštro osuđuje narušenu vezu između čoveka i prirode. Klages opominje na uništenje vekovnih pejzaža i brojnih životinjskih i biljnih vrsta. On zaključuje da se umesto stvaranja boljeg života, „iza fasade 'napretka', 'ekonomskog razvoja' i 'Kulture' krije stvarnost uništenja samog života“.
Ubrzana pojava i učestala fuzija novih tehnologija tokom HH veka imale su planetarni uticaj koji je bitno promenio i dalje menja način života ljudi u dosad apsolutno neuporedivim srazmerama. U prethodnom veku, suštinske transformacije podstaknute naučnim i tehnološkim naprecima dešavaju se u svega nekoliko godina. Mentalni i kognitivni kapaciteti kojima raspolažemo ne mogu efikasno procesuirati uticaj i posledice eksponencijalne akumulacije znanja i galopirajuće tehnološke evolucije. Promene se dešavaju tako brzo da je teško prepoznati i shvatiti sve njihove implikacije. Poslednjih godina u naučnim krugovima o HH veku često se govori kao zori nove epohe - antropocenu. Ljudsko delovanje ne samo da ima značajne i globalne posledice na ekosistem planete, već će ostati i trajno upisano u naslagama tla.
U centru izložbe „Binom nihilum“ su dve grafičke interaktivne instalacije koje tematizuju nepremostivu tenziju između tehnologije i prirode. Prirodu kao integralno okruženje čoveka, u potpunosti je zamenila tehnologija i njena nužnost. Biološka metafora u nazivima radova Tonus I i Tonus II predstavlja stanje napetosti u dijaletkičkoj suprotnosti između tehnologije i prirode. Suprotstavljene slike električne bandere i ptice, odnosno psa, na pojedinačnim radovima ne mogu isovremeno koegzistirati. Prevladavnje jednog od simbola je ishod učešća/intervencije posetioca, koji suočen sa naglašenom graničnom situacijom uviđa posledicu sopstvenog delovanja. Time je u širem kontekstu, težište izložbe prebačeno na etičku ravan. U sadejstvu sa posetiocima, izložba „Binom nihilum“ je čin stvaranja/pokretanja kolektivne odgovornosti. Naša (bolja) budućnost nije apriori u novim tehnologijama, već pre u načinu na koji ih koristimo i primenjujemo spram sebe i našeg okruženja.Miloš Đorđević rođen je 1978. godine u Ćupriji. Diplomirao je na Fakultetu umetnosti u Prištini 2001. godine, a magistrirao na grafičkom odseku Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu 2007. godine. Trenutno je doktorand Univerziteta umetnosti u Beogradu na smeru Teorija umetnosti i medija. Član je ULUS-a od 2005. godine. Bavi se pretežno likovnom grafikom. Aktivno izlaže na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu, među kojima: The Royal Academy of Arts Summer Exhibition, Burlington House, London, England, (2015); Parker Harris International Print Biennale, Hatton Gallery, Newcastle, UK, (2014); The 30th Ljubljana Biennial of Graphic Arts, MGLC, Ljubljana, Slovenia (2013); Impact 8: International Printmaking Conference: Borders and Crossings, Dundee, Scotland (2013); The International Print Triennial of Krakow, MTG - Oldenburg (2012); VI International Printmaking Biennial of Douro, Alijo, Portugal (2012); IMPRINT International Triennial, Warszawa, Poland (2011); XIX Internacionalno bijenale Suva igla, Užice, Srbija (2011). Do sada je imao devetnaest samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu (Cascades, Gallery Circulaire, Montreal, Canada, 2013; Factography of loneliness, University Gallery, Šiauliu, Lithuania, 2015) Nagrađivan je više puta za umetnički rad: Printmaking Today Prize, International Print Biennale, Hatton Gallery, Newcastle, England (2014), Druga nagrada na EksJu konkursu za grafiku, Beograd (2011), Zlatna igla, nagrada na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Beograd (2010), Nagrada Učiteljskog fakulteta na VII Bijenalu Suva igla, Užice (2005). Radovi mu se nalaze u javnim kolekcijama galerija i muzeja: Atelier Circulaire (Montréal, Canada), Vilnius Graphic Art Center (Vilnius, Lithuania), Museum of Engraving Collection - Paleologi Castle (Acqui Terme, Italy), Museum Dr. Bohuslava Horaka (Rokycany, Czech Republic), Penang State Museum (Penang, Malaysia), The Americas Biennial Exhibition of Contemporary Prints & Printmaking (Iowa, USA), Lahti Art Museum (Lahti, Finland), Society for Contemporary Works on Paper BIMPE (Vancouver, Canada) i dr. Živi i radi u Beogradu.

Izložba je otvorena do 6. decembra 2016. godine.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services