Eduzgraf radionice

Eduzgraf radionice

Objavljen je program Eduzgraf radionica koje će se održati u okviru 12. izdanja Zgrafa - međunarodne izložbe grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija.


I za 12. izdanje Zgrafa, Eduzgraf je pripremio zanimljiv ciklus radionica! Prijave za sve radionice otvorene su do 5. januara 2017. godine.

 

Eduzgraf, kreativna edukacijska platforma, poziva vas na učestvovanje u radionicama osmišljenim za 12. izdanje Zgrafa. Naglasak radionica je na dizajnu koji promišlja svoje društvene posledice, društveno odgovornim vizuelno komunikacijskim strategijama, interdisciplinarnosti, ali i na podsticanju samorefleksije o osnovnim uslovima rada u polju dizajna i profesionalnim načelima. Sami radionički radovi biće predstavljeni tokom trajanja manifestacije Zgraf 12.


MoF* – fanzin budućih zbivanja (*Museum of the Future)
Radionicu vode: Maja Kolar i Maša Poljanec
Datum održavanja: 10./11./12.1.2017.
Mesto održavanja: Lauba – kuća za ljude i umetnost
Prijave su otvorene do četvrtka 5. januara 2017. godine. Prijave šaljite e-mailom na: eduzgraf@zgraf.hr


Radionica MoF – fanzin budućih zbivanja bavi se preispitivanjem funkcionisanja i uloge muzeja, kao i idejom šta bi on mogao predstavljati u budućnosti. Muzeji se transformišu i postaju nove institucije i sistemi, platforme za komunikaciju, povezivanje, razmenu i drugačije vrste susretanja. Kroz promišljanje o temi delovanja, produkcije i uticaja muzeja iz buduće perspektive pokušaće se doći do više spekulativnih i kritičkih dizajn scenarija. Na temelju prethodno sprovedenog istraživanja kao i kroz razgovore, debatu i vežbe skiciraće se scenariji koji će kroz ispitivanje određenih uspostavljenih sistema i uloga ponuditi nekoliko utopističkih predloga u vidu hipotetskih društveno-političkih situacija, budućih usluga, predmeta, novih profesija, narativa, iskustava, struktura, sistema i više alternativnih mogućnosti u/o muzeju budućnosti. Zatim sledi izrada MoF fanzina – štampane i digitalne verzije platforme – koji će sadržati razradu i prezentaciju scenarija kroz različite formate (eseje, grafičke prikaze, intervjue, reklame, manifeste, programe…). Celokupni MoF fanzin proizvešće polaznici. Njihov će zadatak biti postaviti uredničku koncepciju, osmisliti i proizvesti sav njegov sadržaj kao i projektovati dizajn publikacije uz predviđanje “nove” MoF estetike. Translociran u vremenu MoF fanzin postaje prostor za kritičko promišljanje, umrežavanje i testiranje ideja, za eksperiment, za slobodu spekulisanja, dizajnersku fikciju i opušteni prikaz različitih vizija i hibridnih rešenja. Istraživački deo ovog projekta autorke su sprovele u sklopu međunarodnog projekta “Translocal: Museum as Toolbox” u kojem učestvuju evropski muzeji savremene umetnosti. Projekat je započet u oktobru 2015. i trajaće sve do oktobra 2017., a svrha mu je međusobno povezivanje i razvijanje novih alata komunikacije muzeja sa širom publikom.

Radionica će se održati 10., 11. i 12. januara 2017. godine, od 11 do 19 sati u Laubi, s pauzom za ručak. Radionica je namenjena studentima grafičkog i produkt dizajna.
Prijava je obavezna. Broj polaznika je ograničen. Radionica je besplatna za polaznike/ce.

Maja Kolar i Maša Poljanec su nezavisne dizajnerke i strastvene sakupljačice informacija. Dizajn koriste pre svega kao sredstvo za proizvodnju sadržaja kulturnih i nevladinih organizacija. Njihovu je praksu najbolje opisati kao tematska istraživanja bazirana na dizajnerskom radu. Njihovo je sedište umetničko-dizajnerski kolektiv Oaza, koji su i suosnovale u Zagrebu 2013. godine. Oaza je formirana nakon niza međusobnih dizajnerskih saradnji šest članica. Izražen istraživački pristup radu vidljiv je u većini njihovog rada unutar kulturnog sektora, kao i na polju društvenog dizajna, gde se kontinuirano bave projektima iz područja vizuelnih komunikacija, dizajna proizvoda, socijalnog dizajna, istraživanja… Kroz javna predavanja, radionice i prezentacije pokušavaju na nove načine doprineti dizajnerskoj praksi i edukaciji.


Kratak uvid u istoriju hrvatskog grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija 1945.–1990.
Radionicu vodi: Dejan Kršić
Datum održavanja: 10./11.1.2017.
Mesto održavanja: Lauba - kuća za ljude i umetnost
Prijave su otvorene do četvrtka 5. januara 2017. godine. Prijave šaljite e-mailom na: eduzgraf@zgraf.hr


Autor fotografije/portreta Dejana Kršića: Robert Gojević


U sklopu programa Eduzgraf Dejan Kršić, grafički dizajner i profesor na DVK UMAS-u, održaće seminar o istoriografiji onoga, što se u nedostatku boljeg termina, označava “hrvatskim” grafičkim dizajnom. U dve sesije s diskusijom tematizovaće se razvoj grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija u periodu socijalizma, ponuditi okvir periodizacije i ukazati na praktične, teorijske i metodološke probleme istoriografije dizajna u našoj sredini.
Seminar je namenjen primarno studentima/kinjama dizajna i istorije umetnosti kao i srodnih disciplina, ali je otvoren i za sve zainteresovane za temu.

Radionica će se održavati 10. i 11. januara 2017. godine od 16 do 20 sati u Laubi.
Prijava je obavezna. Broj polaznika je ograničen. Radionica je besplatna za polaznike/ce.

Dejan Kršić je grafički dizajner, publicista i prevodilac, kao i vanredni profesor na Odseku za Dizajn vizuelnih komunikacija na UMAS-u u Split. Prvenstveno se bavi grafičkim oblikovanjem za projekte u kulturi i na nezavisnoj kulturnoj sceni. Devedesetih godina bio je jedan od pokretača, grafički urednik, a kasnije i glavni urednik dvonedeljnika/magazina Arkzin, kao i izdavačkog projekta Biblioteke Bastard. Od 2000. godine saađuje na izložbenim projektima udruženja za vizuelnu kulturu Što, kako i za koga/WHW kao i na realizaciji programa Galerije Nova. Imao je nekoliko samostalnih i grupnih izložbi i učestvovao je na nizu kolektivnih izložbi i video festivala. Autor je teksta publikacije o Borisu Bućanu (HDD, Zagreb 2006), monografije o Mirko Iliću (AGM/Profil, Zagreb 2008; Print Books, New York 2012) kao i predgovora izboru tekstova Radoslava Putara o dizajnu (IPU i ISU, Zagreb 2016). Član je kustoskog tima izložbe Socijalizam i modernost (MSU, Zagreb 2011). Autor koncepcije izložbi “Mirko Ilić: strip / ilustracija / dizajn / multimedija”  (Zagreb, Rijeka, Virovitica, Maribor, Tuzla  2008-9) i “Fragmenti iz opusa Mihajla Arsovskog” (Zagreb 2008).


Smrt u dizajnu: To ili bilo šta drugo – sprint do poslednjeg daha
Radionicu vode: dr. Barbara Predan i dr. Petra Černe Oven
Datum održavanja: 12.1.2017.
Mesto održavanja: Lauba - kuća za ljude i umetnost
Prijave su otvorene do četvrtka 5. januara 2017. godine. Prijave šaljite e-mailom na: eduzgraf@zgraf.hr

Pred nama je izazovno razdoblje u kojem će se na iskušenje staviti najtraženiji i najosnovniji atribut: dizajner kao kameleon, tačnije kao osoba uvek spremna da primeti, generiše, i ispita promene. Preispitaće se naše shvatanje smrtnosti i smrti kao takvih, a istražiće se i ima li smrt ikakve veze s dizajnom. Ova radionica biće organizovana po načelu svojevrsnog ‘blitzkriega’: učesnici će imati vrlo malo vremena za razmišljanje o različitim temama i sprovođenje srodnih eksperimenata. Radionica će biti veoma intenzivna i zahtjevna. „Čovek se suočava s besmrtnošću, dok zaboravlja da se suoči sa smrću.“ U svojoj Besmrtnosti, Milan Kundera oštro primećuje: „Biti smrtan najosnovnije je ljudsko iskustvo, ali čovek svejedno nikada nije uspeo da ga prihvati, razume i shodno tome da se ponaša. Čovek ne zna kako biti besmrtan. A kada umre, ne zna ni kako biti mrtav.“ Na predavanju će se razmatriti i klišejizirane reakcije, uzrečice i ideje o smrti. Sveprisutna – a opet daleka – smrt. Koja, uprkos teškoj konačnosti, i dalje živi u dizajnu: u obliku arhetipa, u hrabrosti propitivanja, u želji da se reše problemi, u greškama. Ne zaboravite: film nije dobar ako pas ne preživi. Pozivaju se studenti dizajna, profesionalni dizajneri, šira javnost, lekari, medicinsko osoblje – radionica je otvorena za učesnike raznih profesija. Ideja je i da se interdisciplinarni timovi podstaknu na zanimljive rasprave i rezultate. Učesnici se mole da donesu pametni telefon ili kameru (nije obavezno).

Radionica će se održati u četvrtak, 12. januara 2017. godine od 13.00 do 17.30 sati u Laubi, sa pauzom za kavu.
Prijava je obavezna. Broj polaznika je ograničen. Radionica je besplatna za polaznike/ce.

Barbara Predan asistent na fakultetu, teoretičar, dizajner, autor i ambasador Design for Europe. Suosnivač je i vođa Odseka za teoriju dizajna pri organizaciji Pekinpah, direktorka Ljubljanskog instituta za dizajn, akademske istraživačke organizacije. Objavila je nekoliko stručnih i naučnih članaka, a autor je ili suautor četiri knjige. Uredila je deset knjiga i kustoski osmislila osam izložbi. Redovno predaje na međunarodnim i stručnim konferencijama, a s Petrom Černe Oven vodi brojne radionice s područja informacijskog dizajna i dizajna usluga.
Petra Černe Oven je dizajner, vanredni profesor na Akademiji likovnih umetnosti i dizajna (Ljubljana), istraživač tipografije, informacijskog dizajna i dizajna vizuenih komunikacija. Članica je nadzornog odbora Brumena, aktivna u organizaciji Pekinpah, suosnivač Instituta za dizajn. Nacionalna je predstavnica ATypl i član stručnih odbora međunarodnih konferencija (ICTV, CIDI 2015). S Barbarom Predan pokrenula je i uređuje Zbriku 42, seriju izdanja o teoriji dizajna.

Koncepciju i koordinaciju Eduzgraf programa potpisuje Mihaela Richter, istoričar umetnosti i jedna od vođa programa Kustoska platforma.

Prijave za sve radionice su otvorene do četvrtka 5. januara 2017. godine.
Zbog ograničenog broja prijava, prijave šaljite e-mailom na: eduzgraf@zgraf.hr

NAPOMENA:
Učesnicima radionica koji dolaze van Zagreba i Hrvatske osigurane su posebne cene smeštaja tokom trajanja Eduzgraf radionica u Hostelu Swanky Mint — partneru Zgrafa 12. Rezervaciju smeštaja u višekrevetnim sobama, uz poseban naglasak da je za potrebe Zgrafa 12, šaljite na: mint@swanky-hostel.com

Program Zgrafa 12 pratite na www.zgraf.hr

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services