Doktorska umetnička izložba Jelene Božović

Doktorska umetnička izložba Jelene Božović

Doktorska umetnička izložba iz oblasti vajarstva pod nazivom "Atelje" autorke Jelene Božović biće otvorena 25. maja u 19 časova u Galeriji Studenstkog kulturnog centra (Kralja Milana 48). 
 

 

 

Umetničko istraživanje figuralne memorijalne skulpture, odnosno memorijalno obeležje posvećeno likovnom stvaraocu i njegovom delu predstavlja užu umetničku oblast projekta. Predmet istraživanja jeste čovek - umetnik, ideja o stvaraocu i stvaralaštvu, sa akcentom na apstraktnom, na misli.

Figuralne kompozicije predstavljaju likovnog umetnika u radnom ambijentu sopstvenog ateljea u momentu realizacije odabranog dela, koje je ličnom poetikom autora transponovano iz jednog likovnog medija u drugi - od crteža, slike, motiva do skulpture, reljefa, organizovanog prostora. Formati kompozicija odgovaraju prirodnim dimenzijama materijalnih predstava sa namerom da se recipijent postavi u interaktivan odnos sa skulpturama. Кljučni element ovakvih kompozicija jeste postament, u ovom slučaju drveni pod ateljea, kao svojevrsna pozornica na kojoj se odvija stvaralački proces zamrznut u jednom kadru; pod ateljea je lajt motiv ovog ciklusa, zamišljen tako da uvlači posmatrača u pričanje priče kako bi aktivno učestvovao u njoj; recipijent se pritom može  slobodno kretati u insceniranom pravougaoniku (ateljeu), ulaziti u kompoziciju, komunicirati sa likovnim predstavama i takvom interakcijom im davati životnost - pokret; na ovaj način aktivnim činom stupanja posmatrača u odnos sa umetničkim delom, recipijent gubi svojstvo subjekta, postaje deo kompozicije, ulazi u jedan novi svet postajući njegov sastavni deo i poprima oblik i karakteristike objekta umetnosti.

Predstavljene su dve kompozicije: Atelje No2 Petar Lubarda i Atelje No 3 Marina Abramović, kao i fotodokumentacija kompozicije Atelje No1 Mića Popović. Materijali kojima su izvedene skulpture su gips i poliester, kombinovani sa metalom i drvetom.

Jelena Božović Đorđević (1983), završila Školu za dizajn u Beogradu. Diplomirala na Fakultetu primenjenih umetnosti (FPU) Univerziteta umetnosti u Beogradu na odseku primenjeno vajarstvo. Doktorand završne godine doktorskih akademskih studija na FPU. Saradnik u nastavi na FPU, katedra za primenjeno vajarstvo od 2014-2017. Izlagala na šest samostalnih i na više grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nekoliko nagrada i autor nekoliko memorijalnih skulptura.

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services