9. One Architecture Week: participacija građana u izgradnji grada

ONE ARCHITECTURE WEEK 2016

Deveto izdanje festivala One Architecture Week, održano je u Bugarskoj kao najuspešnija edicija ovog festivala.

Festival je razmatrao temu važnosti učešća građanja u donošenju odluka koje utiču na oblikovanje savremenih gradova. Lokacija festivala bila je “Trakiya”, modernističko prefabrikovano naselje iz 1970-ih, koje se nalazi u Plovdivu.

 One Architecture Week festival
se odigrao od 30. septembra do 9. oktobra 2016. godine u Plovdivu. Bogat pogram festivala, obuhvatio je 60 različitih elemenata. Festival je postigao ne samo atraktivan spisak događaja tokom deset dana trajanja, već je stvorio i nekoliko trajnih rezultata. Među njima: interaktivna mapa naselja “Trakija – Trakiya”, publikaciju “Almanah prefrabrikovane Trakije – Almanac of pre-fab Trakiya”, video intervju sa pojedinim planerima Trakije, glavna izložba festivala “Životni prostori – Living spaces”, kongresna predavanja i diskusije, edukacijski program koji je uključio škole i univerzitete, intervencije u javnom prostoru.

one-architecture-week-plovdiv

Tokom oktobra meseca, jedno bugarsko socijalističko kolektivno stambeno naselje, proslavilo je svoj specifični karakter. Ovo naselje jeste Trakija – treće po veličini u celoj Bugarskoj, izgrađeno kao spavaonica tokom 70-ih godina. Naselje koje su stanovnici svakodnevno transformisali u skladu sa sopstvenim potrebama, postalo je upravo zato simptomatično za fenomen civilne akcije, široko rasprostranjene u Bugarskoj.

one-architecture-week-plovdiv

Proslavu je upriličila grupa međunarodnih arhitekata, urbanista i aktivista koji su uključili i animirali lokalno stanovništvo. Povod proslave bila je deveta edicija međunarodnog festivala savremene arhitekture i urbane životne sredine – One arhitecture week. Festival je bio posvećen socijalističkom kolektivnom stambenom naselju i fokusirao se na mehanizme civilne participacije. Uz moto ACTION! Towards a neighbourhood practice, i posebnog programa festival je delovao na terenu i uključio kako građane tako i administraciju.

one-architecture-week-plovdiv

one-architecture-week-plovdiv

Trakija je poslužila kao inspiracija, budući da je odličan primer fenomena lokalnih građanskih inicijativa koje su uticale na transformaciju većine modernističkih naselja kako u Bugarskoj, tako i na Balkanu. Ovaj fenomen odnosi se na postepenu i kontinuiranu adaptaciju građevinarstva, javnih i polu-javnih prostora, koju sprovode isključivo građani i privatni (veliki i mali) investitori. Ove promene su proizvod mnoštva sitnijih aktivnosti čiji se pojedinačni efekti možda ne čine bitnim, ali koje dobijaju na snazi upravo kada se posmatraju kao celina. Zahvaljujući takvim aktivnostima, modernistička naselja Balkana promenila su se i od repetitivnih, monotonih "spavaonica" postala aktivna, pa čak i atraktivna gradska jezgra. Festival je želeo da naglasi da je Trakija savršen primer ovog procesa, te se stoga program vezao za ovu lokaciju.

One architecture week 2016 je bio uspešan pokušaj fokusiranja pažnje na primer fenomena učešća građana u donošenju odluka koje utiču na oblikovanje javnog prostora, a koji je široko rasprostranjen u Bugarskoj. Festival nije imao za cilj diskusiju estetskog aspekta modernističkih naselja, niti tehničkog stanja građevina iz ovog perioda. Pomenute teme svakako zaslužuju pažnju društva.

one-architecture-week-plovdiv

one-architecture-week-plovdiv

one-architecture-week-plovdiv

Festival je međutim, posmatrao, promišljao i predstavio aspekte bugarske urbane realnosti, koji su danas veoma zapostavljeni, ali imaju veliku moć transformacije. Ovogodišnje izdanje festivala zagovaralo je ideju da milioni, najčešće haotičnih, privatnih akcija imaju moć da budu suštinski generatori urbane promene, pa ih stoga treba veoma ozbiljno razmatrati. Uloga razmatranja pripada građanima, urbanističkim planerima i političarima.

one-architecture-week-plovdiv

one-architecture-week-plovdiv

Ako je naselje glagol, izgradnja zajednice zahteva akciju. Bez konrektnih koraka, bez razvijanja uspešnih priča, bez testiranja modela i prilagođavanja na lokalne uslove, učešće građana u upravljanju i razvijanju njihovih sopstvenih gradova neće prevazići slogan dobrih namera, vikend akciju akupunkture i ostaće uzdržana avangardna zona aktivnog građanstva i profesionalnog aktivizma, koja nema ključni uticaj na urbanističko planiranje. Stoga bi ovogodišnje izdanje festivala moglo da bude početna tačka koja testira format u kome se profesionalci, građani i Grad susreću, razmenjuju, stvaraju i angažuju u dugoročnom procesu javnog učešća koje se isključivo na poverenju.

one-architecture-week-plovdiv

Istraživanje bazirano na istraživanju, primenjenoj edukaciji, koje slavi naselje i razmenu znanja bile su ideje vodilje u pristupu naselja Trakija. Ovo su početne tačke koje će svoje efekte dokazati vremenom, nakon završetka festivala.

one-architecture-week-plovdiv

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services