Arhitektura

Ni najlepše, ni najveće ni najnovije na svetu, ovo su zgrade koje opisuju Beograd.

Kompleks zgrada državnog sekretarijata narodne odbrane (GENERALŠTAB)

Kompleks zgrada državnog sekretarijata narodne odbrane (GENERALŠTAB)

Autor: Nikola Dobrović

Lokacija: Ugao Kneza Miloša i Nemanjine

Najznačajniji objekat koji Beograd ima. Savremena arhitektura par exellence i danas, 50 godina posle. Da krenemo s kraja. Rasceplina… neizvesne sudbine. Grandiozna čak i ovako razlupana. Generalštab dobija 2005. godine status spomenika kulture.

Zgrada državne štamparije BIGZ

Zgrada državne štamparije BIGZ

Autor: Dragiša Brašovan

Lokacija:  Bulevar Vojvode Mišića 17

Monumentalan objekat beogradske moderne. Brašovan je pripadao grupi arhitekata modernog pravca i bio je majstor, umetnik i graditelj palata u međuratnom periodu. Predstavnik je poslednjeg talasa moderne, arhitekture čistih linija i prefinjenih zaobljenih ivica.

Palata saveznog izvršnog veća (zgrada SIV-a)

siv

Autori: Anton Ulrih, Vladimir Potočnjak, Zlatko Najman i Dragica Perak

Lokacija: Bulevar Mihajla Pupina 2

Nekada je ova država bila moćna država. Ova zgrada to dokazuje. Rađena je na osnovu idejnog rešenja iz 47’ koje je dobilo prvu nagradu na konkursu za zgradu Predsedništva vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services