Projekat nadogradnje OŠ "Svetozar Marković"

OŠ Svetozar Marković

Iako je uveliko u toku letnji raspust u beogradskim školama, izabrali smo da Vam predstavimo rešenje rekonstrukcije objekta osnovne škole "Svetozar Marković".

Autori enterijera nadzidanog dela objekta su dr Dijana Adžemović-Anđelković d.i.a., i dr Vladimir Anđelković d.i.a. iz studija a2arhitektura.

 

 

 

Osnovna škola "Svetozar Marković" se nalazi u Hadži Melentijevoj ulici na broju 62 u Beogradu, u centralnom jezgru opštine Vračar - Neimar. Projektovan je 1953. godine prema planovima arhitekte V.Milića.

Škola je izgrađena 1954. godine i projektovana je za 700 učenika, za rad u dve smene. Danas, posle šezdeset godina rada, škola i dalje ima 24 odeljenja i 700 učenika sa radom u dve smene, sa tendencijom porasta broja đaka.

Izvedeno nadziđivanje OŠ “Svetozar Marković” bilo je namenjeno poboljšanju uslova školskih aktivnosti za broj učenika koji škola poseduje, a u skladu sa zahtevima investitora.

Projektom je predviđena dogradnja - nadziđivanje postojećeg objekta osnovne škole za jednu etažu u okviru postojećeg gabarita objekta, na delu prizemnog krila zgrade orijentisanog ka ulici Đorđa Vajferta (iznad postojeće fiskulturne sale i učionice-nastavne zbornice) kao i na delu centralnog fronta objekta sa aneksom ka Hadži Melentijevoj ulici, spratnosti P+1, (iznad postojećih učionica i zajedničkih prostorija), tako da novoprojektovana spratnost iznosi P+2. Projektom nadziđivanja se zadržava postojeća građevinska linija objekta u odnosu na ulicu kao i u odnosu na granice katastarske parcele.Na preseku dva krila objekta novoformiran je vertikalni prodor kroz postojeću i novoprojektovanu strukturu škole. Na taj način dobijen je atrijumski prostor sa oslobođenim liftovskim oknom, koje omogućava vertikalnu komunikaciju kroz celokupnu strukturu objekta (podrum, prizemlje, prvi i drugi sprat), dodatni prosvetljaj primarnih horizontalnih komunikacija u objektu i povezivanje starog i novog dela objekta.Pored postojećih nastavnih prostorija projektom nadziđivanja predviđena je: jedna specijalizovana nastavna prostorija za informatiku sa pripadajućim kabinetom, dve posebne fono-laboratorije za pohađanje stranih jezika sa pripadajućim kabinetima, jedna specijalizovana nastavna prostorija za fiziku sa pripadajućim kabinetom, jedna specijalizovana nastavna prostorija za hemiju sa pripadajućim kabinetom.

Pored ovih prostorija, u cilju pravilnog funkcionisanje škole, predviđeni su prostori za nastavnu zbornicu, čitaonicu sa boravkom na otvorenom i svečanu/parternu salu. Sve novoprojektovane nastavne prostorije su jugoistočne orijentacije.Novoprojektovani deo objekta je oblikovan savremeno, a sve u cilju maksimalnog uvažavanja forme i materijalizacije postojećeg objekta i u skladu sa utvrđenim uslovima, za preduzimanje mera tehničke zaštite objekta, od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.

Posebna pažnja autora bila je usmerena ka usklađivanju novoprojektovane forme sa postojećim estetsko-konstruktivnim karakteristikama objekta u cilju postizanja jedinstva oblikovanja a da pri tome novoprojektovani deo objekta jasno ukazuje na savremeni arhitektonski pristup dogradnje-nadziđivanja postojećeg objekta.

Nadograđena etaža objekta se jasno prepoznaje kao novi element, koji u smislu sekundarnih elemenata forme, prati i nadgrađuje postojeću dinamiku prostora i karakteristike objekta.

Novoprojektovani prostor biblioteke i parterne sale, se razlikuje u tretmanu obrade, od ostalog dela objekta, postavljanjem sekundarne fasadne obloge - perforirani plastificirani čelični lim, u cilju obezbeđivanja maksimalnog / kontrolisanog upliva prirodne svetlosti.

U oblikovnom smislu, cilj autora je bio da se novoprojektovana struktura skladno razlikuje od postojećeg volumena škole.

PODACI O AUTORU I DELU

Naziv dela: Rekonstrukcija i dogradnja - nadziđivanje OŠ „Svetozar Marković“, Hadži Melentijeva br.62, Beograd
Godina izrade: Projektovano 2014, realizovano 2016/17. godine
Korisnik: Osnovna škola „Svetozar Marković“, Hadži Melentijeva br.62, Beograd
Investitor: Grad Beograd, Gradska uprava - sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu, ul. Kraljice Marije br.1, Beograd
Finansijer/implementator: Vlada Republike Srbije, Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja
Izvođač radova: Konzorcijum Jugogradnja d.o.o., Velizara Kosanovića 23, Beograd i "Građevinar Kocić" d.o.o., Vuka Vrčevića BB, Beograd
Projekat izradio: Bekament d.o.o., Ustanička 128A, BeogradSaradnici: Aleksandar Bogojević d.i.a., Ranko Pavlović d.i.a.
Autori enterijera nadzidanog dela objekta: dr Dijana Adžemović-Anđelković d.i.a., dr Vladimir Anđelković d.i.a.
Saradnici: Aleksandar Bogojević d.i.a., Ranko Pavlović d.i.a.

Na ovogodišnjem BAB-u (Balkanski arhitektonski bijenale), projekat je dobio treću nagradu.

Fotografije: Relja Ivanić

 

Profil

Morate se ulogovati da biste poslali poruku
Uloguj se | Registruj se

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services