Zgraf 12 objavljuje konkurs za izlaganje

Zgraf 12 objavljuje konkurs za izlaganje

Zgraf—međunarodna izložba grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija u organizaciji ULUPUH-a objavljuje konkurs za izlaganje na svom 12. izdanju.

Rok za prijavu radova je 15. oktobar 2016. godine, a 12. izdanje Zgrafa održaće se u Laubi—Kući za ljude i umetnost od 9. do 24. januara 2017. godine.

 

 

Međunarodna manifestacija grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija Zgraf koja se od 1975. godine održava u Zagrebu u organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH) objavljuje konkurs za izlaganje na svom 12. izdanju.

Zgraf od svog osnivanja okuplja i dovodi u Zagreb dizajnere, teoretičare i kritičare izuzetnih međunarodnih karijera s namerom ispitivanja temeljnih problema i položaja dizajna u savremenom društvu, kako bi kontinuirano ukazivao na značaj dizajna kao profesije i širokoj publici predstavio najbolje recentne radove iz područja grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija.

Radovi za izlaganje na Glavnoj izložbi Zgrafa 12 prijavljuju se u 2 kategorije—za Reviju i Temu—putem elektronske prijavnice.

REVIJA je međunarodna selektovana izložba realizovanih radova s područja grafičkog dizajna i vizuelnih komunikacija, a obuhvata radove realizovane u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja  konkursa. Autori i grupe autora radove prijavljuju u kategorijama: vizuelni identitet, štampana sredstva promocije / komunikacije, izdavaštvo, ambalaža, signalistika, oglašavanje, specifični segmenti vizuelnih komunikacija—samostalno, dizajn za film ili elektronske medije.

TEMA je međunarodna selektovana problemska izložba definisana sintagmom “Društvene reprize”, i obuhvata radove koji mogu biti realizovani, koncipirani kao idejna rešenja ili nastali posebno za ovu priliku u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja konkursa. Radovi mogu biti izvedeni u bilo kojem mediju, a jedini je uslov da na bilo koji način problematizuju zadatu temu.

Na oba dela Glavne izložbe Zgrafa 12 mogu se prijaviti radovi nastali u razdoblju od 2012. godine do zatvaranja konkursa. 

Više informacija o uslovima i načinu prijave, temi i kotizacijama kao i elektronske prijavnice možete pronaći na službenoj internet stranici izložbe Zgraf 12.

Radove, i za Reviju i za Temu, prijavljuje isključivo autor ili grupa autora. Svaki autor ili grupa autora ima pravo prijaviti najviše pet radova. Grupama autora smatraju se dizajnerski timovi, studija ili agencije. Autori koji deluju u grupi imaju pravo da prijave zasebno pet radova ukoliko su stvoreni nezavisno od grupe i nisu potpisani kao rad grupe.

Kotizacija za prijavu radova i za Reviju i za Temu iznosi 300,00 kuna za svaki prijavljeni rad, odnosno 500,00 kn za malu seriju radova (do 3 rada) kao i 700,00 kuna za veliku seriju (do 5 radova). Povrat uplaćene kotizacije nije moguć. Radovi za obe izložbe zaprimaju se putem elektronskih prijavna za Reviju i Temu do 15. oktobra 2016. godine.


 

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text