U10 | Konkurs za izlaganje u 2018.

U10 | Konkurs za izlaganje u 2018.

Umetnički prostor U10 raspisuje Konkurs za izlaganje u Umetničkom prostoru U10 u 2018. godini. 

 

Umetnički prostor U10 je vođen od strane umetnika i namenjen je predstavljanju, promociji i afirmaciji stvaralaca iz oblasti savremenih vizuelnih umetnosti mlađe generacije iz šireg regiona. Međunarodni projekti su takođe dobrodošli.

 


Ove godine, U10 će kraći deo programa da formira po pozivu dok se ostatak termina formira na osnovu otvorenog konkursa i izbora žirija. 

Izbor vrši U10 tim u sastavu: Lidija Delić, Nina Ivanović, Sanda Kalebić, Sava Knežević, Isidora Krstić, Iva Kuzmanović, Nemanja Nikolić i Marija Šević.

I – KONKURS JE OTVOREN ZA:

1. Samostalne izložbe
2. Grupne izložbe
3. Autorske / kustoske izložbe
4. Jednodnevne prezentacije / projekcije / promocije / diskusije / panele ili druge događaje u polju savremene umetnosti
5. Zvučne i muzičke događaje

II – KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

– U10 najveći deo svog programa posvećuje afirmaciji mladih, neafirmisanih umetnika iz Srbije, kao i šireg regiona Balkana. Saradnje između više regionalnih zemalja su takođe dobrodošle.
– Konkurs nema ograničenje po pitanju državljanstva kanditata.
– Međunarodni projekti su dobrodošli ukoliko podržavaju neki oblik saradnje i/ili razmene sa domaćim umetnicima.
– U10 je platforma koja podržava i afirmiše inovativnu i ekperimentalnu umetnost i kulturu. Dodatno se podržavaju transdisciplinarne i interdisciplinarne ideje i projekti u kojima se umetničke, kao i šire naučne discipline, prepliću, proširuju, istražuju i kritičko-umetnički ispituju.

III – KONKURSNI MATERIJAL TREBA DA SADRŽI:

1. OPIS PROJEKTA kojim se konkuriše, do 300 reči.
2. VIZUELNU I DRUGU DOKUMENTACIJU
– Do 10 reprodukcija / ilustracija projekta kojim se konkuriše.
– U slučaju da projekat nije završen ili je u izradi, ili je baziran na vremenu/trajanju, performansu, govoru itd, molimo priložite opis izgleda i zamisli projekta (do 150 reči), uz poželjnu vizuelizaciju projekta u obliku skice, 3D modela i/ili izgleda u prostoru.
– Zvuk i video: Do ukupno tri fajla, svaki maksimalno do 3 minuta trajanja. Možete poslati linkove gde se može videti/čuti material, ili ako šaljete materijal e-mailom, molimo da sav spomenuti audio i video materijal prethodno zipujete (ZIP arhiva) i pošaljete E-mejlom, WeTransferom ili drugim serverom za slanje fajlova.
3. TEHNIČKA LISTA Lista tehničke opreme koju U10 nudi se nalazi u nastavku konkursa.
4. CV sa kontaktom.
Molimo vas da sav konkursni material pošaljete u obliku PDF dokumenata, i da u nazivu fajlova uključite ime i prezime.

IV – UMETNIČKI PROSTOR U10 OBEZBEĐUJE:

1. Galerijski prostor
2. PR aktivnost (objava izložbe putem naše mejling liste i društvenih mreža: Facebook event, Twitter, Instagram)
3. Dostupnu tehničku opremu (dva projektora, tri media-plejera, jedan zvučnik, dva para slušalica kao i osnovne alate za postavku izložbe)
4. Koktel za otvaranje izložbe
5. Štampani materijal (folder-katalog i postere)

V – IZLAGAČ OBEZBEĐUJE:

1. Transport radova
2. Postavku radova
3. Svu dodatnu opremu i tehničku podršku koju U10 ne obezbeđuje
4. Putni trošak i smeštaj
5. Rastavljanje, pakovanje i odnošenje radova na kraju izložbe i vraćanje prostora u prvobitno stanje

VI – SLANJE

– Molimo vas da prijavu pošaljete na: opencall@u10.rs sa naznakom „Prijava na konkurs Umetničkog prostora U10 – 2018“
– Prijave poslate običnom poštom neće biti razmotrene
– Umetnici se obavezuju da će projekat prihvaćen na konkursu realizovati u dogovorenom roku. Termini počinju od februara 2018. godine.

VII – ROK ZA PRIJAVU

Rok za slanje prijava je 15. oktobar 2017. godine (zaključno sa 15. oktobrom do ponoći).
– Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u obzir.
– Odluka o prihvaćenim projektima će biti donesena do 1. decembra 2017. godine, o čemu će svi učesnici biti obavešteni e-mailom.
– Za sve dodatne informacije možete nam pisati na email: u10@u10.rs


Tekst konkursa u PDF verziji možete preuzeti na ovom linku, a tlocrt galerije ovde.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services