RETROaktiv – konkurs za nove umetničke produkcije na temu aktivizma i građanskog otpora

retroaktiv, kurziv, domino, gong, solidarna, zagreb

Udruženja Kurziv, Domino, Gong i fondacija Solidarna iz Hrvatske, otvaraju anonimni konkurs za produkcije umetničkih radova i učestvovanje u završnoj izložbi projekta RETROaktiv koja će biti održana u aprilu 2017. godine u Zagrebu.

Rok za prijave: 21. 2.2017.
Mesto održavanja izložbe: Studentski centar, Savska 25, Zagreb (predvorje bioskopa SC)


 

Izložba će prikazati odabrane aktivističke i umetničke prakse u proteklih 30 godina u postjugoslovenskom prostoru, usmerene na zaštitu ljudskih prava i javnih dobara i na otpor politikama isključivanja, rata i nasilja.

Partneri projekta su: GONG, WHW, Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda, Civil iz Skoplja, Anima Kotor, Helsinški parlament građana iz Banja Luke. Izložbu kurira udruženje Kurziv.

Pozivamo sve zainteresovane učesnike da se svojim predlozima umetničkih intervencija osvrnu na eko-pokrete 1980-ih, antiratne inicijative 1990-ih, feminističke inicijative, LGBTIQ pokret, kao i na novije oblike građanskog samoorganiziranja podstaknutih ugrožavanjem opštih ljudskih prava, radničkih prava, prava manjina i izbeglica, političkom korupcijom i klijentelizmom, borbom za javna dobra i zaštitu okoline, obrazovanje, stanovanje, zdravlje i medijske slobode kao i izazovima suočavanja s prošlošću.

Konkurs se raspisuje za ukupno 4 umetnička rada, od kojih 3 mogu biti u bilo kojoj umetničkoj formi, dok će četvrti odabrani rad biti u formi performansa. Autorima ili autorskim timovima koji budu odabrani na konkursu biće isplaćena sredstva u iznosu 10.000,00 HRK bruto koja će im biti na raspolaganju za produkciju novog rada i/ili umetnički honorar.

Budući da će performans biti izveden u zajedničkoj produkciji udruženja Domino i festivalom Perforacije, od autora odabranog izvedbenog rada (performansa) očekuje se da ga održi u Zagrebu i u Rijeci gde će se festival održati. Iznos od 10.000,00 HRK bruto, namenjen je ukupnom trošku izvedbe rada, uključujući honorar, putne troškove i smeštaj u Rijeci.

Sve zainteresovane autore molimo da prilikom prijave uzmu u obzir uslov da organizatori konkursa nameravaju da nakon izložbe organizuju aukciju odabranih radova, od koje će sav prihod ići u svrhu programa „Kultura u zajednici“ fondacije SOLIDARNA, odnosno za podršku društveno angažovanim kulturnim produkcijama koje tematizuju ljudska prava, u nameri da se osigura izvor podrške za dalje umetničke intervencije.

Autorima se ostavlja sloboda odabira izražavanja u različitim umetničkim formama i pristupu sledećim područjima delovanja:

  • 1. Mirovni aktivizam i suočavanje s prošlošću;
  • 2. Ljudska prava,
  • 3. Javna dobra i zaštita okoliša,
  • 4. Politički sastav, demokratizacija i antikorupcija.

Konkurs je otvoren do 21. februara 2017. do kraja dana, a rezultati će biti poznati do 28. februara 2017. Odabrani radovi moraju biti pripremljeni do 10. aprila 2017. Radove će odabrati Komisija koju će činiti predstavnici Kurziv, Domino, GONG i fondacije SOLIDARNA. Završna izložba biće održana u Studentskom centru, u Savskoj 25, Zagreb (predvorje bioskopa SC).

Konkurs je otvoren za pojedinačne autore i timove s područja država bivše Jugoslavije. Prijave se šalju na e-mail adresu: info@solidarna.hrs naslovom „Prijava na natječaj RETROaktiv“.

Prijava treba da sadrži:

  • 1. šifru pod kojom se rad prijavljuje;
  • 2. naziv rada i opis predloga (do 2 kartice teksta);
  • 3. skice i/ili dokumentaciju.

Napomena: prijave primati osoba nezavisna od komisije, pa vas molimo da u mailu navedete svoje podatke i šifru rada dok u nazivima dokumenata kojima prijavljujete rad navedete samo šifru.

Za dodatna pojašnjenja, molimo obratite se na Martini Kontošić.

Facebook stranica konkursa.

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text