Poziv na saradnju u stvaranju međunarodne distribuirane mreže glitch art događanja

format c, glitch art network

Umetnička organizacija Format C poziva sve organizacije i neformalne inicijative na neobvezujuće iskazivanje interesa za ugošćivanjem hrvatskih, regionalnih i međunarodnih autora i autorki koji se bave raznolikim umetničkim/medijskim praksama u širokom području glitch stvaralaštva.

Rok za inicijalne prijave je 1. septembar 2017. godine, ali će se prijave primati i nakon isteka roka.

 Cilj otvorenog poziva je mapiranje područja, zajednica i raznih konteksta za kulturnu razmenu i mobilnost umetnik/ca i organizatora koji umetnost stvaraju, katalizuju i komuniciraju eksperimentalnim i/ili transdisciplinarnim novomedijskim postupcima, sa snažnim naglaskom na saradnji, otvorenom znanju i zajedničkim digitalnim dobrima.

Rok za prijave: 1. septembar 2017. (i kontinuirano, nakon inicijalnog roka)
Lokacije interesa: Republika Hrvatska i regija
Period aktivnosti: 2018.–2020.

Prganizatori: Umetnička organizacija “Format C” (www.formatc.hr)
kontakt e-mail: hello@formatc.hr

Dodatne informacije i obrazac za aplikacije nalaze se na web adresi.

Otvoreni poziv je deo pripremne faze međunarodnog saradničkog programa "Glitch Art Network (radni naziv)", koji se sprovodi uz finansijsku podršku Zaklade “Kultura Nova”.

 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services