Navigator Business Center i Navigator Art Gallery

navigator art gallery, biznis centar, o

Navigator Business Center i Navigator Art Gallery raspisuju konkurs za izradu idejnog rešenja slova O u reči NAVIGATOR kojom će biti obeležen prostor Navigator Biznis Centra.

Konkurs je otvoren do 28. maja 2017. godine.

 

 

Navigator Business Center d.o.o. Beograd raspisuje konkurs za izradu idejnog rešenja slova O u reči NAVIGATOR kojom je obeležen prostor poslovnog kompleksa Navigator Business Center Navigator Business Center je poslovni kompleks čiji je prvi objekat otvoren u oktobru 2016. godine. Nalazi se na početku ulice Milutina Milankovića, jednoj od glavnih saobraćajnih arterija Novog Beograda i svakako najatraktivnijoj poslovnoj lokaciji.

Navigator Business Center je sagrađen po najvišim evropskim standardima i poseduje gold LEED sertifikat. Savremen dizajn projektovan je tako da može da se prilagodi specifičnim potrebama korisnika. Navigator Business Center osim poslovnih prostora sadrži galeriju - Navigator Art Gallery, obdanište, restoran, mini market, ozelenjenu krovnu terasu i druge sadržaje. Navigator Art Gallery je izlagački prostor koji se nalazi u okviru Navigator Business Center-a. Navigator Art Gallery je mesto susreta racionalnog i kreativnog. Mesto na kome se ljudi iz biznisa koji su primarni korisnici Navigartor Business Center-a, susreću sa drugačijim pogledom na svet, drugačijim principima i medijima izražavanja. Navigator Art Gallery je mesto na kome se razmenjuju mišljenja, koje menja pogled na već utvrđeno, koje otvara prostor za preispitivanja. Navigator Art Gallery je prostor koji pulsira u susretu između logike biznisa i logike umetnosti.

Konkurs za slovo O organizuje se po drugi put kao deo korporativne odgovornosti kompanije Navigator Business Center d.o.o. Beograd kojom se promovišu kreativnost i inovativnost studenata.

1. Zadatak
Zadatak konkursa je idejno rešenje slova O u reči NAVIGATOR kojom se markira poslovni kompleks. Reč NAVIGATOR je izrađena od metala. Nalazi se na granici parcele na strani ka ulici u ravni sa trotoarom. Dužina reči je oko 20m dok je visina slova 2,40m.

Zadatak studenata je da baveći se prostorom i njegovim oblikovanjem, a koristeći scenska i dizajnerska sredstva (pri čemu ovi pojmovi treba da budu tretirani i razmatrani u najširem značenjskom, medijskom i formalnom smislu) formiraju slovo O. Slovo O treba simbolički da predstavlja vrednosti kompanije, a to su: inovativnost, tehnološka savremenost, kreativno razmišljanje, odgovornost prema zajednici…

Slovo O može biti izrađeno u svakom materijalu koji je dovoljno izdržljiv da se održi (bez promene kvaliteta) u spoljnim vremenskim uslovima u roku od 2 godine. Ukupna vrednost izrade slova O ne sme preći 500.000 dinara, sa PDV-om.

2. Tema
Prema definiciji navigator je osoba osposobljena za upravljanje brodom ili letilicom. Zadatak navigatora uključuje planiranje putovanja, savetovanje kapetana o procenjenom vremenu do odredišta tokom putovanja, te osiguranje radi izbegavanja mogućih rizika. U savremenom značenju navigator je onaj koji istražuje, posmatra i bira informacije koje pomažu da se do cilja dođe najracionalnijim putem kako u smislu vremena tako i u smislu resursa.

Navigator Business Center d.o.o. Beograd poslovanje vidi kao stvaranje. To stvaranje je kolektivan čin, timski rad, u kome je lider – kapetan onaj koji vodi, ali je uloga navigatora zapravo ključna. Navigatori su ti od čijih znanja i procena zavisi strategija. A da bi se napravio pravilan odabir informacija potrebno je sagledati stvari iz različitih uglova. Postupci koje navigator primenjuje vezane su za oblasti koje se mogu izmeriti: nauku, tehniku, tehnologiju. A šta se desi kada postavimo umetnika u ulogu navigatora? Kada otvorimo dijalog između ta dva sveta?

Postoje dve vrste navigacije. Ona gde su orijentiri tačke na zemlji i ona gde su vodiči zvezde. Nauka, tehnologija, biznis, hvataju se za opipljivo. Umetnost za neuhvatljivo. A retki, najposebniji, u stanju su da spoje zemlju i zvezde. Kao Milutin Milanković, u čijoj se ulici Navigator Business Center nalazi. Inspirisani njegovim znanjima želimo da dovedemo ova dva sveta u vezu. Da u racionalan svet uvedemo imaginaciju.

Fotografije i tehničke crteže možete preuzeti putem linka.

3. Stručni žiri

 • Thomas Villadsen, Izvršni direktor MPC Properties
 • Nataša Bugarinović, direktor za razvoj
 • Borut Vild, grafički dizajner
 • Tanja Milovanović, arhitekta
 • Mia David, arhitekta

4. Karakter konkursa
Prema vrsti, konkurs je opšti, neanonimni.
Prema zadatku, konkurs je idejni.
Prema obliku, konkurs je jednostepeni.

5. Pravo učešća
Autor(ka) predloženog rada može da bude pojedinac ili grupa. Predloženi radovi moraju da odgovaraju vrednostima koje promoviše Navigator Business Center d.o.o. Beograd i Navigator Art Gallery i konceptu koji je dat u raspisu. Pravo učešća imaju studenti svih fakulteta i nivoa studija sa područja Republike Srbije.

6. Sadržaj konkursnih radova i način predaje

Konkursni rad treba da sadrži sledeće elemente:

 • prijavu
 • konkursni rad

Oba dokumenta treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu office@navigatorbusinesscenter.rs, sa naznakom „Prijava za konkurs za slovo O“.

Prijava, napisana u telu mejla, treba da sadrži sledeće podatke:

 • Ime i prezime učesnika konkursa ili umetničke grupe.
 • Kontakt informacije (adresa, adresa elektronske pošte, mobilni telefon)
 • Konkursni rad u prilogu (kao attachment u pdf formatu) koji treba da sadrži sledeće elemente:
  a) Tekstualni deo na srpskom i engleskom jeziku (do 1000 karaktera), odnosno, obrazloženje idejnog rešenja rada koje treba da sadrži: naziv rada, temu i osnovnu ideju (koncept) rada; umetnički odnos prema prostoru realizacije; izbor sredstava, formata i materijala
  b) Vizuelni materijal koji treba da sadrži skice idejnog rešenja rada u bilo kom mediju
  c) Tehnička i prostorna idejna rešenja za realizaciju rada kao i njegovo izvođenje
  d) Finansijski plan predviđenih troškova realizacije i izvođenja rada
  e) Kratku biografiju autora (do 350 karaktera).

7. Rok za predaju konkursnih radova
Rok za predaju konkursnih radova je nedelja 28. maj 2017. godine (do ponoći). Prijave i radovi koji budu stigli nakon propisanog roka ili budu nepotpuni neće biti uzeti u razmatranje. Rezultati konkursa će biti objavljeni najkasnije do petka, 30. juna 2017. godine.

8. Kriterijumi
Pri odabiru radova stručni žiri će se rukovoditi sledećim kriterijumima: umetnički kvalitet i inovativnost radova, jasan i aktuelan koncept, odgovarajuće prostorno rešenje postavke, tehnička izvodljivost i finansijska racionalnost.

9. Nagrada
Izabrani rad će biti realizovan a student će kao dodatnu nagradu dobiti računar sledećih specifikacija:

 • iMac
 • EAN code 888462478106
 • Procesor 2.8GHz quad-core Intel Core i5 with 4MB shared L3 cache
 • Turbo Boost Turbo Boost up to 3.3GHz
 • Memorija 8 GB
 • Kapacitet 1 TB
 • Displej 21.5"
 • Rezolucija 1920 x 1080
 • Grafika Intel Iris Pro Graphics 6200
 • Grafička memorija Integrisana
 • Wi-Fi 802.11n Wi-Fi
 • Bluetooth Bluetooth 4.0
 • Thunderbolt 2 x Thunderbolt 2

10. Autorska prava
Odmah nakon izbora autora i rada/radova, biće potpisni i posebni ugovori koji regulišu sva međusobna prava i obaveze, uključujući i prenos autorskih prava sa autora na Navigator Business Center d.o.o. Beograd.
Autor(i) izabranog rada u celini i isključivo preneće na Navigator Business Center d.o.o. Beograd sva imovinska autorska prava na izabranom autorskom delu, pravo na ekonomsko iskorišćavanje i umnožavanje autorskog dela i svim njegovim izmenama / preradama. Prenos prava je isključiv, prostorno, vremenski i predmetno neograničen.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services