Moskva.SCAPES:LAB

Moskva.SCAPES:LAB

SCAPES:LAB u 2016. godini napušta EU!

Moskva predstavlja novu tačku na istraživačkoj mapi SCAPES:LAB koja se gradi od 2009. godine i kroz koju je direktnu saradnju ostvarilo preko hiljadu mladih kolega i studenata arhitekture, planiranja i srodnih disciplina širom brojnih evropskih regiona.

 

 

Prvi Moskva.SCAPES:LAB predstavlja program urbane pedagogije koji za cilj ima razumevanje i pravilnu argumentaciju o dominantnim narativima vezanim za glavni grad Ruske Federacije, grad koji zahteva jedno novo čitanje iz ugla Balkana.

Koncem nastojanja SCAPES:LABa da znanje proizvodi koristeći i čitajući grad kao kritički i saznajni izvor, Moskva će biti sagledavana u jednogodišnjem istraživačkom ciklusu sastavljenom iz tri faze; uvodne, sa analizom i kreiranjem pregledne vremenske linije razvoja sadašnje Moskve, druge faze koja uključuje i studijsku posetu planiranu za jul 2016. godine te poslednje faze - arhiviranja - u kojoj će biti organizovano nekoliko formata za evaluaciju,  radionica, izložbi i diskusija širom Balkana.

Kroz čitanje grada, sa svim slojevima koji ga čine - život, fizička struktura, ideologija, nasleđe, politika i prateći fenomeni, prakse, izazovi (…) - formira se baza znanja pomoću koje stvaramo tzv. veliku sliku, svako od nas i pojedinačno i zajednički.

Moskvu vidimo kao vredan izvor za proizvodnju znanja, grad kroz koji ćemo tražiti odgovore na pitanja koja prepoznamo kao najznačajnija za prvi Moskva.SCAPES:LAB.

Za krovnu temu kandidovan je pojam "Velika slika" (rus. широкий взгляд, engl. the big image) a koji će biti istraživan u saradnji sa mladim kolegama i studentima sa Balkana i iz Rusije.

Uključite se! Rok za prijavu je 10. maj 2016. godine.

Pregled procesa rada dat je na ovom linku. 
Formular za prijavu se nalazi na ovom linku.
ScapesLab na Facebooku-u

*SCAPES:LAB u svom radu ne traži i ne postoji radi finansijke podrške ijedne institucije, fonda i/ili organizacije, ni lokalne ni globalne.

**SCAPES:LAB ne zastupa nijedan poseban interes izvan onog saznajnog i od značaja koji zajednički procenjuju učesnici, pre svega studenti i mlade kolege u zajedničkoj saradnji.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services