Mikser Urban Bundle

Mikser Urban Bundle

Kulturna organizacija Mikser raspisala je konkurs Urban Bundle - Gradsko okupljalište!

 

Konkurs je otvoren od 23. februara do 5. aprila 2012. Učesnici konkursa treba da osimisle prototip jednog Gradskog okupljališta koje će biti postavljeno u Savamali u Beogradu.Gradsko okupljalište je privremena instalacija u javnom prostoru koja obezbeđuje uslove za okupljanje, dogovaranje, saradnju i učestvovanje građana u procesima stvaranja i održavanja društvenog i gradskog okruženja. Participacija građana u stvaranju svog okruženja predstavlja čin koji jača odnose unutar zajednice i utiče na formiranje vrednosti zajednice. Gradsko okupljalište je instrument političkog angažovanja građana koji nameravaju da menjaju odnose privatnog i javnog života u gradu.

Razlog
Potrebno je da se radi drugačije nego što je rađeno do sada da bi se ostvarila empatija, saosećajnost i solidarnost u društvu. To je evolutivni proces koji ukjučuje sve – javnu administraciju, građanska udruženja, privatne preduzetnike i profesionalce. On se razvija u središtu problematičnih gradskih teritorija, prilagođavanjem prostornih mogućnosti, promenama sadržaja i nadogradnjom koji
obezbeđuju prostorne uslove za društvenu razmenu i saradnju. Potrebno je da osmislimo nove vrste zajedničkih prostora koji neće samo ukrašavati grad već da će podsticati okupljanje i saradnju građana.

Zadatak
Učesnici konkursa treba da osmisle prototip jednog Gradskog okupljališta koje će biti postavljeno u Savamali u Beogradu. Gradsko okupljalište je transparentna konstrukcija sa nadstrešnicom, bez vrata i zidova. Sadrži najmanje 3, a najviše 33
pojedinačne stolice koje su raspoređene oko zajedničkog prostora. Dimenzije su ograničene brojem stolica i veličinom mesta na koje se postavlja. Svaka stolica je opremljena stolom na sklapanje i utikačima koji pružaju učesnicima u
skupu dovoljno radnog komfora.
Gradsko okupljalište je konstruisano kao montažno-demontažni prefabrikovani sistem u kome se kombinuju razni jeftini materijali. Elementi su projektovani tako da su laki za transport i montažu i otporni na nedaće. Grupa dobrovoljaca može da ih sklopi i rasklopi za manje od jednog dana. Gradsko okupljalište je projektovano da se koristi mnogo puta na mnogim mestima.Uslovi
Kokurs je javan, internacionalan, transdisciplinaran, neanoniman, otvoren za
pojedince i timove koji su mlađi od 40 godina. Učesnici konkursa postavljaju svoje crteže i fotografije na četiri papira veličine A3, horizontalno, kao JPEG fajl od 2000 piksela.
Na papirima su predstavljeni:
- situacija,
- osnova,
- izgledi,
- preseci,
- konstruktivni detalji i
- 3D model.
Četiri JPEG fajla sa crtežima se imenuju brojevima i imenima autora (01_Jovan_Simic, 02_ Jovan_Simic, 03_ Jovan_Simic, and 04_ Jovan_Simic).

Registracija i prijava
Učesnik može da se registruje i da dostavi svoj projekat popunjavanjem URBAN BUNDLE formulara online na sajtu do 5. aprila 2012. godine.

Napomena
Odluke žirija su konačne. Dizajner snosi svu odgovornost u slučaju tvrdnje vezane za
autorstvo dizajna ili mogućeg plagijata. Ukoliko se ne ispune svi gore navedeni uslovi, podneti predlog neće biti uzet u razmatranje.

Ovaj konkurs nastao je kao potreba da se radi na drugačiji način nego što je to bilo do sada, sve u cilju stvaranja empatije, saosećajnosti i solidarnosti u društvu. To je evolutivni proces koji uključuje sve – javnu administraciju, građanska udruženja, privatne preduzetnike i profesionalce. Gradsko okupljalište se razvija u središtu problematičnih gradskih teritorija, prilagođavanjem prostornih mogućnosti, promenama sadržaja i nadogradnjom koji obezbeđuju prostore za društvenu razmenu i saradnju. Novi prostori koji neće služiti samo za ukrašavanje grada, već će podsticati okupljanje i saradnju građana.
Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. aprila a projekat koji bude najizvodljiviji i najbolji biće realizovan i predat javnosti za vreme Mikser Festivala, od 25. maja do 2. juna 2012.

Pitanja slati na office@mikser.rs sa naznakom: URBAN BUNDLE
 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services