Interakcije 2017 — Radionica spekulativnog dizajna: Automatizacija

Interakcije 2017 — Radionica spekulativnog dizajna: Automatizacija

Ovogodišnja radionica spekulativne dizajnerske prakse Interakcije 2017 baviće se jednom od najviše spominjanih globalnih tema — automatizacijom. 

Radionica će se održati od 16. do 21. oktobra na Umetničkoj akademiji u Splitu. U sklopu radionice britanska antropološkinja, umetnica i spisateljica Georgina Voss, održaće javno predavanje.

 

 

Učesnici će tokom radionice spekulisati o implikacijama i refleksijama globalnih trendova automatizacije u lokalnom kontekstu.

Ovogodišnju radionicu spekulativnog dizajna će voditi Tommaso Tregnaghi, istraživač u području dizajna i umetnosti iz italijanske multidisciplinarne laboratorije / mreže Nefula) uz asistenciju Olega Šurana (Odsek za dizajn vizuelnih komunikacija, Umetnička akademija, Split).

Koordinator radionice, Ivica Mitrović, održaće predavanje za sve učesnike o “Mediteranskom spekulativnom pristupu”, tj. kako promišljati drugačije budućnosti u "stvarnom svetu”.

Posebna gošća radionice, Georgina Voss antropološkinja tehnologije i inovacija, umetnica (Strange Telemetry i London College of Communication) i spisateljica (izdaje u The Atlanticu, The Guardianu i HOLO Magazinu) održaće javno predavanje.

Studenti preddiplomci i diplomci raznih specijalizacija dizajna, novomedijske umetnosti, sociologije, arhitekture, računarstva, urbanizma i drugih povezanih disciplina u multidisciplinarnim timovima će preispitivati tradicionalne definicije dizajna i današnju ulogu dizajna u društvu kroz kritičku dizajnersku praksu.

Većina učesnika dolazi s partnerskih ustanova u regionu.

Dodatno je predviđen i određen broj mesta za otvorene prijave (interakcije@umas.hr).

Odsek za dizajn vizuelnih komunikacija Umetničke akademije prva je obrazovna ustanova u regionu na kojoj se obrađuju sadržaji iz ovog područja. Radionice promovišu multidisciplinarni obrazovni pristup, naročito potreban i podsticajan u području dizajna, započet kroz Convivio međunarodnu letnu školu održanu 2004. godine, i ponovo obnovljenu deset godina kasnije u sklopu evropskog UrbanIxD projekta.

Do sada je na radionicama učestvovalo preko 250 studenata dizajna vizuelnih komunikacija, dizajna u novim medijima, interaktivnog dizajna, produkt dizajna, primenjene umetnosti, arhitekture, računarstva i informatike, videa i filma, kao i sociologije sa univerziteta u regionu i EU.

Spekulativni dizajn je kritička dizajnerska praksa koja obuhvata ili je u relaciji s nizom sličnih praksi koje nalazimo pod nazivima: kritički dizajn, dizajn fikcija, dizajn budućnosti, antidizajn, radikalni dizajn, preispitujući dizajn, diskurzivni dizajn, kontradiktorni dizajn (eng. adversarial), futuristička imaginacija (eng. futurescape), umetnički dizajn (eng. design art), tranzicijski dizajn i dr. Radi se o diskurzivnoj delatnosti utemeljenoj na kritičkom razmišljanju i dijalogu koja preispituje dizajnersku praksu. Međutim, spekulativni dizajnerski pristup proširuje kritičku praksu korak dalje, prema imaginaciji i vizijama mogućih scenarija.

Kroz svoju imaginaciju i radikalni pristup, koristeći dizajn kao medij, tera na razmišljanje, podiže svest, preispituje, provocira delovanje, otvara rasprave i može ponuditi alternative neophodne današnjem svetu. Kritičari trenutno dominantnog pristupa spekulativnoj praksi koje karakterišu kao “eurocentrične”, naglašavaju njegovu preteranu fokusiranost na estetiku (na vizuelnom i narativnom nivou), bežanje u distopijske scenarije, samodopadnost kao i odvojenost od stvarnog sveta. Kritičari ovakvog “eurocentičnog” pristupa ističu njegovu privilegovanu “zapadnjačku” poziciju i naglašavaju da se kritičnost može ostvariti samo izvan ove komforne zone, pogledom i aktivnostima u “stvarnom svetu”.

Mediteranski spekulativni pristup bavi se “velikim” globalnim tehnološkim, ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima unutar lokalnog konteksta, onog koji je poznat i unutar kojeg je moguće najbolje delovati. Praksa na Umetničkoj akademiji u Splitu bavi se s distopijskim scenarijima u skladu s Mediteranskim pristupom („s ruba Evrope“, udaljenim od evropskih urbanih i tehnoloških centara) i pristupa im iz humanističke perspektive.

Radionicu je podržalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text