Interakcije 2017 — Radionica spekulativnog dizajna: Automatizacija

Interakcije 2017 — Radionica spekulativnog dizajna: Automatizacija

Ovogodišnja radionica spekulativne dizajnerske prakse Interakcije 2017 baviće se jednom od najviše spominjanih globalnih tema — automatizacijom. 

Radionica će se održati od 16. do 21. oktobra na Umetničkoj akademiji u Splitu. U sklopu radionice britanska antropološkinja, umetnica i spisateljica Georgina Voss, održaće javno predavanje.

 

 

Učesnici će tokom radionice spekulisati o implikacijama i refleksijama globalnih trendova automatizacije u lokalnom kontekstu.

Ovogodišnju radionicu spekulativnog dizajna će voditi Tommaso Tregnaghi, istraživač u području dizajna i umetnosti iz italijanske multidisciplinarne laboratorije / mreže Nefula) uz asistenciju Olega Šurana (Odsek za dizajn vizuelnih komunikacija, Umetnička akademija, Split).

Koordinator radionice, Ivica Mitrović, održaće predavanje za sve učesnike o “Mediteranskom spekulativnom pristupu”, tj. kako promišljati drugačije budućnosti u "stvarnom svetu”.

Posebna gošća radionice, Georgina Voss antropološkinja tehnologije i inovacija, umetnica (Strange Telemetry i London College of Communication) i spisateljica (izdaje u The Atlanticu, The Guardianu i HOLO Magazinu) održaće javno predavanje.

Studenti preddiplomci i diplomci raznih specijalizacija dizajna, novomedijske umetnosti, sociologije, arhitekture, računarstva, urbanizma i drugih povezanih disciplina u multidisciplinarnim timovima će preispitivati tradicionalne definicije dizajna i današnju ulogu dizajna u društvu kroz kritičku dizajnersku praksu.

Većina učesnika dolazi s partnerskih ustanova u regionu.

Dodatno je predviđen i određen broj mesta za otvorene prijave (interakcije@umas.hr).

Odsek za dizajn vizuelnih komunikacija Umetničke akademije prva je obrazovna ustanova u regionu na kojoj se obrađuju sadržaji iz ovog područja. Radionice promovišu multidisciplinarni obrazovni pristup, naročito potreban i podsticajan u području dizajna, započet kroz Convivio međunarodnu letnu školu održanu 2004. godine, i ponovo obnovljenu deset godina kasnije u sklopu evropskog UrbanIxD projekta.

Do sada je na radionicama učestvovalo preko 250 studenata dizajna vizuelnih komunikacija, dizajna u novim medijima, interaktivnog dizajna, produkt dizajna, primenjene umetnosti, arhitekture, računarstva i informatike, videa i filma, kao i sociologije sa univerziteta u regionu i EU.

Spekulativni dizajn je kritička dizajnerska praksa koja obuhvata ili je u relaciji s nizom sličnih praksi koje nalazimo pod nazivima: kritički dizajn, dizajn fikcija, dizajn budućnosti, antidizajn, radikalni dizajn, preispitujući dizajn, diskurzivni dizajn, kontradiktorni dizajn (eng. adversarial), futuristička imaginacija (eng. futurescape), umetnički dizajn (eng. design art), tranzicijski dizajn i dr. Radi se o diskurzivnoj delatnosti utemeljenoj na kritičkom razmišljanju i dijalogu koja preispituje dizajnersku praksu. Međutim, spekulativni dizajnerski pristup proširuje kritičku praksu korak dalje, prema imaginaciji i vizijama mogućih scenarija.

Kroz svoju imaginaciju i radikalni pristup, koristeći dizajn kao medij, tera na razmišljanje, podiže svest, preispituje, provocira delovanje, otvara rasprave i može ponuditi alternative neophodne današnjem svetu. Kritičari trenutno dominantnog pristupa spekulativnoj praksi koje karakterišu kao “eurocentrične”, naglašavaju njegovu preteranu fokusiranost na estetiku (na vizuelnom i narativnom nivou), bežanje u distopijske scenarije, samodopadnost kao i odvojenost od stvarnog sveta. Kritičari ovakvog “eurocentičnog” pristupa ističu njegovu privilegovanu “zapadnjačku” poziciju i naglašavaju da se kritičnost može ostvariti samo izvan ove komforne zone, pogledom i aktivnostima u “stvarnom svetu”.

Mediteranski spekulativni pristup bavi se “velikim” globalnim tehnološkim, ekonomskim, društvenim i političkim pitanjima unutar lokalnog konteksta, onog koji je poznat i unutar kojeg je moguće najbolje delovati. Praksa na Umetničkoj akademiji u Splitu bavi se s distopijskim scenarijima u skladu s Mediteranskim pristupom („s ruba Evrope“, udaljenim od evropskih urbanih i tehnoloških centara) i pristupa im iz humanističke perspektive.

Radionicu je podržalo Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services