How not to win an architectural competition

efemera kolektiv, arhitektonski konkurs

Udruženje građana Efemera kolektiv iz Novog Sada poziva sve zainteresovane da prijave svoje radove za izlaganje na izložbi How not to win an architectural competition, koja će biti održana u Novom Sadu, krajem septembra 2017. godine u okviru prvog Festivala kulture prostora, organizovanog od strane Društva arhitekata Novog Sada.

 

 


Izložba odgovara na problem nedovoljne prepoznatljivosti kvalitetnih konkursnih rešenja koja nisu osvojila priznanja i nagrade, a poseduju inovativnost i konceptualnu promišljenost u polju arhitektonskog i urbanističkog promišljanja grada. Promocija ovih rešenja obogatila bi arhitektonsko stvaralaštvo i ukazala na talentovane stvaraoce, koji nisu javno prepoznati. Izložba podjednako podrazumeva doprinos afirmaciji i kreativnoj stimulaciji mladih stvaralaca u oblasti dizajna i arhitekture, i obrazovnoj participatornoj delatnosti u okviru grada Novog Sada.

Cilj izložbe je reafirmacija i promocija arhitektonskog konkursa kao autonomnog polja delovanja u arhitekturi i korelirajućim disciplinama, kojim se predlaže kontinualno prikupljanje novih, kreativnih ideja kroz različite, sveže interpretacije i gledišta na prostorne okvire, koncepte i programe.

Pravo učešća na konkursu imaju profesionalci i studenti iz oblasti arhitekture, dizajna enterijera, urbanizma, scenskog dizajna, dizajna postora i sodnih kreativnih disciplina.

Rok za slanje radova je 18. septembar 2017. godine.

Selekcioni odbor izložbe čine:

  • 1. Eglė Navickienė (Faculty of Architecture, Vilnius Gedimino Technical University (VGTU), Vilnus, Litvanija)
  • 2. Erika Petrić (Graz University of Technology, Grac, Austrija)
  • 3. Juliet Ruffor (University of Exeter, London, Velika Britanija)
  • 4. Jorge Palinhos (Escola Superior Artística do Porto, Porto, Portugal)
  • 5. Tien Ling (Tunghai University, Tajvan)
  • 6. James Dalton (University of Sidney, Sidnej, Australija)
  • 7. Članovi upravnog odbora Efemera kolektiva (Novi Sad, Srbija)

Kotizacija za sve učesnike iznosi 15€. Kotizacija obezbeđuje izlaganje na na izložbi i štampu izložbenog rada.

Svi pristigli radovi mogu da osvoje jedno od tri priznanja izložbe: priznanje selekcionog odbora, priznanje publike festivala i priznanje publike na društvenim mrežama.
Više o samom konkursu, uslovima učesvovanja, načinu plaćanja i nagradama možete
pogledati na veb stranici.

Izložba je podržana od strane Gradske urave za kulturu Novog Sada i Društva arhitekata Novog Sada.

EPHEMERA COLLECTIVE Novi Sad
ephemeracollective@gmail.com
www.ephemeracollective.org

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services