Grafički kolektiv | konkurs za samostalne i autorske izložbe

graficki kolektiv, konkurs 2017

 

Grafički kolektiv raspisuje konkurs za samostalne i autorske izložbe u 2017. godini.

 

 

 

 


Grafički kolektiv već sedmu deceniju u svojoj programskoj koncepciji zadržava jednu od vodećih uloga promotera aktuelnosti na savremenoj likovnoj/vizuelnoj sceni, a posebnu pažnju posvećuje grafici i grafičkom dizajnu.

Za konkurs je potrebno dostaviti:

 • CV (odštampanu radnu biografiju) i kontakt (adresa, telefon, email)
 • Opis projekta (do 2000 karaktera)
 • Vizuelnu dokumentaciju (3-5 radova – originali bez ramova, deo prezentacije može i na CD-u)
 • Izbor kataloga sa samostalnih izložbi

Na konkursu mogu da učestvuju svi građani Republike Srbije i strani državljani.

Zbog poznatih vanrednih finansijskih okolnosti Grafički kolektiv je prinuđen da uvede participaciju za samostalne izložbe koja iznosi 40.000 dinara; za grafičare debitante 20.000 dinara. Tokom 2014. godine, ukinuta je novčana naknada Sekretarijata za kulturu grada Beograda za samostalne izložbe.

Galerija obezbeđuje:

 • prostor,
 • stručnu pomoć za pripremu materijala koji prati izložbu (katalog, predgovor, cv, prelom, pozivnica, informacija za štampu),
 • prezentaciju izložbe u medijima, slanje pozivnica elektronskom poštom, zakazivanje TV snimanja, ažuriranje prikaza izložbe na internet strani GK,
 • obezbeđivanje postavke i demontiranja izložbe,
 • dežurstvo u galeriji, rad sa publikom, održavanje higijene i obezbeđivanje drugih tehničkih uslova u izložbenom prostoru
 • transport radova, putni trošak i smeštaj,
 • drugi štampani i promotivni materijal (po dogovoru)

Prijem radova: od 1. avgusta do 25. septembra 2016.

Materijal se dostavlja lično, poštom ili u elektronskoj formi, a preuzima se po završetku konkursa, u roku od 10 dana. Prijave koje budu nepotpune i koje stignu nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju od januara 2017.

Upravni odbor Grafičkog kolektiva selektuje konkursni materijal. O rezultatima konkursa učesnici će biti obavešteni putem mejla i na sajtu Grafičkog kolektiva.

Tip of the day

Perfection is attained by slow degrees; it requires the hand of time.
 

Voltaire više
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text