Bearennial: Medvedi - u čast proleću!

medvedi u cast prolecu, bearennial

Predstavljamo vam Bearennial!

Pozivamo umetnike, umetničke grupe i timove da nam se pridruže u obeležavanju svima nam dragog proleća! Pošaljite svoje radove za novu izložbu projekta „Medvedi - u čast proleću!”

 

 Postoji jedno lepo narodno verovanje o trajanju zime, odnosno o početku proleća. Tu se spominje i neki medved, a veruje se i da od njega sve zavisi. Ako se prilikom prvog izlaska iz zimskog sna medved uplaši svoje senke i vrati u pećinu, zima će potrajati još neko vreme. Ako se pak ne vrati, to je jasan znak da je zimi kraj i da su lepi dani na pomolu!
Na sam početak kalendarskog proleća, 20. marta projekat “Medvedi - u čast proleću” je do sada šest godina za redom obeležavao početak ovog godišnjeg doba sa jasnom porukom o neprikosnovenoj borbi protiv pasivnosti i letargije unutar kulture. Od ove godine projekat preuzima format bijenala i to pod nazivom BEARENNIAL!

Pozivamo sve vas: slikare, grafičare, vajare, ilustratore, fotografe, animatore, reditelje, konceptualne umetnike, industrijske dizajnere, kostimografe, scenografe, gra čke dizajnere, arhitekte, strip majstore, dizajnere igračaka, kao i sve vas koji se bavite bilo kojim vidom kreativnog stvaralaštva da nam se pridružite i pošaljete svoje radove.

Prvu BEARENNIAL izložbu koja će se otvoriti 20. marta 2018. u Beogradu će činiti, kao i do sada, 30 odabranih radova, domaćih i stranih autora, a tema, ujedno i jedino ograničenje konkursa, je MEDVED.

BEARENNIAL

PRAVILA KONKURSA:
1. PRIJAVA TREBA DA SADRŽI:

  • Osnovne informacije o umetničkom radu/projektu (ime rada/projekta, autor/ grupa autora, godina nastanka rada, dimenzije rada, trajanje ako je u pitanju video...)
  • Kratak opis ideje rada (maksimum 500 karaktera)
  • Prikaz rada. Zavisno od prirode rada treba slati:
    - JPG falovi, 1500 px po dužoj stranici, 72 dpi u RGB kolornom profilu
    Velike rezolucije (300 dpi) će biti tražene naknadno od autora čiji projekti budu odabrani za izlaganje, stoga je važno da imate radove i u velikim dimenzijama i rezoluciji.
    - video rad u mp4 ili avi format ili link ka video radu
    - fotografi je rada - JPG 1500 px po dužoj stranici, 72 dpi u RGB JPG formatu.

    Radove treba nazvati imenom autora_naziv rada. Na primer: PeraJovanovic_Medved
    Ukoliko su radovi u seriji, u nazivu rada treba da se nađe i redni broj koji počinje sa 01. Na primer: PeraJovanovic_Medved_01
    Serije radova (celine od više radova) će se tretirati kao jedan rad.
    Svaki autor ima pravo da pošalje do 5 serija radova (celina) ili projekata sa po jednim radom.
  • Portfolio autora ( sajt/link ka nekoj od internet galerija / pdf)

    Ne postoji ograničenje za godinu nastanka rada. Autori svoje radove mogu slati na e-mail adresu: medvediucastprolecu@gmail.com

2. VAŽNI DATUMI:

  • Konkurs je otvoren od 21.marta do 23. septembra 2017. do 23:59 po centralno-evropskom vremenu(UTC/GMT+1)
  • Imena finalista odabranih za izlaganje će biti objavljena na internet stranicama Medveda početkom oktobra 2017. na zvaničnom sajtu izložbe kao i na našoj Facebook stranici.
  • O predaji radova će biti reči naknadno, a ona će zavisiti od same prirode rada.
  • Izložba BEARENNIAL će biti otvorena 20. Marta 2018. na prvi dan kalendarskog proleća

3. UČESNICI:

  • Konkurs je otvoren za svakoga na svetu bez obzira na pol i nacionalnost.
  • Otvoren je za sve amaterske i etablirane umetnike i kreativce širom sveta, za sve kolektive i grupe.

4. PARTICIPACIJA:

  • Kolektiv MEDVEDI je neprofitna organizacija (udruženje građana). Sva dobijena sredstva idu u produkcijske svrhe, promociju događaja, promociju umetnika i njihovog rada. Svi ljudi iz organizacije proteklih 7 godina rade kao volonteri. Sav izlagački program je besplatan za javnost. Izložba nema profita!
  • Učešće na konkursu je besplatno
  • Finalisti tj. odabrani autori plaćaju participaciju za učešće na izložbi u iznosu od 2500rsd (20eur).
    Način uplate će biti blagovremeno objavljen.
  • Izložba će biti prodajnog karaktera, a finalisti tj. odabrani autori su dužni da 20% od prodaje ustupe organizatoru. O navedenom se potpisuje ugovor neposredno pre održavanja same izložbe. Sva dobijena sredstva ovim putem idu u produkcijske svrhe, promociju događaja, promociju umetnika i njihovog rada.
  • Autori koji svoje radove šalju poštom u originalu, dužni su da sami snose troškove slanja i osiguranja rada, kao i troškove povratka rada.

5. AUTORSKA PRAVA:

  • Sva autorska prava poslatih radova ostaju u vlasništvu autora. Organizatori se obvezuju da će sve radove potpisivati imenima i prezimenima autora prilikom njihovog korišćenja na izložbama, i u promo- tivne svrhe u svim digitalnim, štampanim i televizijskim medijima, a koje se tiču izložbe BEARENNIAL i projekta MEDVEDI – U čast proleću.
  • Organizator zadržava pravo na slobodnu reprodukciju i izložbu pristiglih radova u svim medijima, štampanim marketinškim materijalima, publikacijama i online platformama, ali samo u vezi izložbe BEARENNIAL i projekta MEDVEDI – U čast proleću, i njihovom promocijom. Autorska prava u sva- kom trenutku zadržava autor, a tamo gde su radovi reprodukovani od strane organizatora, autor će biti potpisan.
  • Učesnici konkursa izjavljuju i tvrde da su autori i vlasnici autorskih prava svih poslatih radova i da ne krše prava na privatnost, autorska prava ili bilo koja druga prava bilo koje osobe.
  • Radovi sa izložbe ostaju u digitalnoj arhivi organizacije MEDVEDI i mogu se koristiti isključivo za potrebe gostujućih izložbi koje će se naknadno organizovati ili za potrebe promocije i promotivnog ma- terijala izložbe BEARENNIAL i projekta MEDVEDI – U čast proleću. O navedenom se potpisuje ugovor neposredno pre održavanja same izložbe.
  • Orginalni radovi koji ne budu prodati, biće vraćeni samim autorima.

O svim izmenama i planovima putujućih i gostujućih izložbi organizatori će blagovremeno obavestiti autore.

Samo učešće na ovom konkursu je ujedno i saglasnost autora na sva pravila konkursa. Organizatori zadržavaju pravo za eventualne izmene pravila konkursa o kojima su dužni da blagovremeno obaveste javnost.

Svi autori koji se prijave na konkurs potvrđuju da prihvataju sva gore navedena pravila učešća. Učesnici i organizatori se obvezuju da će se pridržavati uslova i odredbi konkursa.

Sve radove kao i sva dodatna pitanja u vezi konkursa slati na e-mail adresu:
medvediucastprolecu@gmail.com

DO SKOROG BUĐENJA! U ČAST PROLEĆU! 

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services
text