Roots

Вечни Лого(с)

Веза између слова, речи и слика је древна али и савремена тема. За промишљање. Вековима су постављанe у разноврсне односе, стварајући нове путеве комуникације. 

Шта је моћније – реч, слика или нешто што ће спојити тензију између ова два – лого.

Ћилим - врт

Традиција ћилимарства вуче корене вероватно још од времена старе Персије.

Ћилим (перс. гилим или гелим тур. килим) има значајну улогу у животу номада – као простирка, прекривач, култни предмет, а представља и лако покретну имовину.

Tip of the day

"Simplicity is the ultimate sophistication"
 

Leonardo da Vinciviše
Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services