Katarina Marković

Mirror Self Story

Pogledaj galerijuMirror Self StoryMirror Self StoryMirror Self StoryMirror Self StoryMirror Self StoryMirror Self StoryMirror Self StoryMirror Self Story

Katarina Marković

Otvoriti emocije. Jedini način da se oslobodiš okova prošlosti, jeste da je oživiš kroz drugo telo.
Tvoje telo traži i skida sloj sa sloja dok istovremeno tka vunenu mrežu mekšeg, postojanijeg tela.
Lako je. Svodi se na uvod, razradu i zaključak.
Isto je i sa i bez. Isto je i sa i bez tebe, ovo i dalje ima smisla.

Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services