Dušan Rajić

Optička varka

Pogledaj galerijuOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varkaOptička varka

Dušan Rajić

Semjon Semjonovič, stavivši naočare, posmatra bor i vidi - na boru sedi seljak i preti mu pesnicom. Semjon Semjonovič, skinuvši naočare, posmatra bor i vidi – da na boru niko ne sedi. Semjon Semjonovič, stavivši naočare, posmatra bor i opet vidi – da na boru sedi seljak i preti mu pesnicom. Semjon Semjonovič, skinuvši naočare, opet vidi – da na boru niko ne sedi. Semjon Semjonovič, stavivši naočare, posmatra bor i opet vidi – da na boru sedi seljak i preti mu pesnicom. Semjon Semjonovič ne želi da veruje u ovu pojavu i smatra je optičkom varkom. Danil Harms, 1934.

Mouse Eye Tracking by PicNet Software Development Services